Adaptační výjezd 7.A do Mariánského údolí

30 srpna, 2018 9:34 am

Žáci 7. třídy jsou v tomto roce již oficiálně sloučeni ze dvou tříd do jedné. Proto ve dnech 4. a 5. 9. vyjedou do Mariánského údolí utužit kolektiv a společně najít pravidla, která umožní příjemné fungování třídního kolektivu. V oba dny se vydáme v 8.00 ze zastávky Dělnický dům autobusem číslo 55. Návrat pak bude každý den před koncem 5. vyučovací hodiny. Program si pro děti připraví paní psycholožka a třídní učitel. V případě silného deště se budeme muset přesunout do prostor školy. Detailní informace děti obdrží v první den školy.
Cena je pouze 4 x jízdenka na MHD

Přejeme hezké poslední prázdninové dny.