3.B v Jezírku

4 října, 2022 8:16 pm

V září děti ze 3.B absolvovaly výukový program na Jezírku v Soběšicích. Program se věnoval životnímu cyklu rostlin. Děti si uvědomily, co potřebuje rostlina ke svému růstu a k rozmnožování. Formou hry se staly opylovači a zjišťovaly, zdali jim k životu více vyhovuje okrasná či přírodní zahrada. Část programu se věnovala sběru jedlých rostlin, jejich určování a následnému ochutnávání. Celý den si všichni moc užili.

Mgr. Dagmar Divišová