3. A na dopravním hřišti

9 května, 2024 10:09 pm

Naše 3. A navštívila dopravní hřiště, kde si na kolech osvojovala pravidla silničního provozu.