Změny ve školním roce 2022/2023

30 července, 2021 11:13 am

Důležité informace a změny pro školní rok 2022/2023

1. Poplatek za školní družinu činí 300,- Kč/měsíc, tedy 3000,- Kč za rok. Hrazeno ve dvou splátkách: první splátka (září – prosinec) 1200,- Kč musí být uhrazena do  30.9.2022, druhá splátka 1800,- Kč (leden – červen) musí být uhrazena do  31.12.2022. Prosím věnujte pozornost individuální informaci v deníčku u čísla účtu, je nutné zadat správný variabilní symbol a do zprávy pro příjemce vepsat jméno a příjmení dítěte (tato informace je důležitá pro dohledání platby).

Pokud dítě navštěvuje školní družinu 1 – 2 x týdně či navštěvuje pouze ranní školní družinu činí platba 150,- Kč měsíc, tedy 1500,-Kč na rok. Platí se převodem na účet. Číslo účtu a variabilní symbol (speciální pro školní družinu) bude mít dítě uvedeno v družinovém deníčku. Prosíme o správné udání variabilního symbolu při zadávání platby.  V případě platby hotově u vedoucí školní družiny je nutná přesná částka platby.

2. Provoz ranní školní družiny – 06:15 – 07:35 hod  (ranní družina je v provozu od 2.9.2022)

3.V době od 14:00 hod do 15:00 hod děti NEVYDÁVÁME, pouze ve výjimečných případech, po předchozí domluvě a na základě písemné žádosti.

 4. Změny v odchodech dětí ze ŠD pište na samostatné lístečky, s upřesněním data, času a podpisu zákonného zástupce.

5. Z důvodu bezpečnosti dítěte může vychovatelka požádat vyzvedávající osobu o předložení  průkazu se jménem a fotografií.

6. Dítě ze školní družiny může vyzvedávat pouze osoba starší 18-ti let, která  je   uvedena v zápisním lístku nebo má zákonným zástupcem dítěte zakoupený čip.

7. Z důvodu nařízení o ochraně osobních důvodů bude nutné ke každé osobě uvedené v zápisním lístku předložit souhlas se zpracováním osobních údajů. Každé dítě obdrží jeden souhlas, je nutné si okopírovat dle počtu osob v zápisním lístku, popř.   vytisknout z webových stránek školy.

8.Kontrolujte a podepisujte, prosím, pravidelně družinové deníčky, veškeré změny v provozu družiny budou dětem včas zapisovány.

Řád školní družiny a klubu zde: 
GDPR k zápisnímu lístku zde: gdpr k ZL

Prominutí úplaty zde: prominutí úplaty

Odhláška ze ŠD zde: odhláška ze ŠD


Vychovatelky školní družiny:

Mgr. Michaela Lusková  – vychovatelka 1. odd. ŠD, vedoucí ŠD a ŠK
Lenka Procházková – vychovatelka 2. odd. ŠD
Eva Dvořáková – vychovatelka 3. odd. ŠD
Iveta Musilová – vychovatelka 4. odd. ŠD
Mgr. Jelena Zelinková – vychovatelka 5. odd. ŠD

Co nás čeká ve školním roce 2022/2023

V letošním školním roce s naší školní družinou navštívíme neznámou planetu.  A protože máme ve školním roce deset měsíců, bude těch planet celých deset.   Že nás čeká spousta zajímavostí, nových vědomostí, zážitků, srandy, zábavy, tradičních i netradičních soutěží se děti přesvědčí v průběhu celého školního roku.

Práce s dětmi je plánovaná dle rámcového vzdělávacího programu a naší snahou je vytvářet mezi dětmi kamarádské vztahy a podporovat jejich sociální cítění.   Při práci se snažíme vycházet  z dětských zájmů  a koníčků a snažíme se zajímavou a hravou formou prohlubovat znalosti, dovednosti a vědomosti dětí.

Ve školním roce 2022/2023 se ve školní družině  Masarykovy základní školy opravdu nudit nebudeme. Každý měsíc je věnován  jednomu tématu, se kterým budeme pracovat – ať již formou různých hádanek, kvízů, křížovek, rébusů, různých  soutěží, výletů,  exkurzí apod. Dovíme se spoustu zajímavostí z domova i ze světa, ze života sportu, zdraví,   květin i zvířat. Budeme využívat  různých výtvarných technik, vystřihování, lepení, skládání,  koláže, otiskování apod. Budeme se učit nové písničky, básničky a číst si krátké příběhy  či pohádky nejen z naší země, ale i z celého světa.