Dopravní výchova

8 října, 2020 2:57 pm

Dopravní výchova na 1. stupni ZŠ je součástí školního vzdělávacího plánu a je zakomponována do učiva všech ročníků. Jako rozšíření výuky o praktické činnosti jsme pro žáky páté třídy zajistili dopolední cvičení v terénu na modelovém dopravním hřišti u ZŠ Pastviny v Komíně.

Nejprve děti absolvovaly teoretickou přípravu. Procvičily si své znalosti dopravních značek, povinnosti řidiče a pravidla pohybu po dopravních komunikacích.

Poté si pod vedením zkušených instruktorů prakticky odzkoušely nacvičené situace na elektro autíčkách a kolech. Malí řidiči zvládli kruhový objezd, světelné křižovatky i překážku v jízdním pruhu. Upevnili si pravidla pro odbočování, pro přejezd přechodu pro chodce i dodržování rychlosti a bezpečné vzdálenosti.

Snad jim cvičení do budoucna alespoň trochu pomůže vyhnout se nehodám a situacím ohrožujícím zdraví a život všech účastníků dopravního provozu.