Tag Archives: hide

21Led/16

Zápis dětí do prvního ročníku 2016/2017

Vážení rodiče, děkujeme Vám za projevenou důvěru. Po zápisu, který proběhl v níže uvedených termínech oznamujeme, že po zařazení dětí s odkladem povinné školní docházky připravujeme na školní rok 2016/2017 dvě první třídy a místo máme pro 55 dětí.

Termíny a způsob zápisu do prvních tříd

  • pátek 15. ledna 2016 od 14 do 18 hod
  • sobota 16. ledna 2016 od 9 do 12 hod

Povinná školní docházka začíná pro dítě v následujícím školním roce po dosažení šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Letošní zápis se týká dětí narozených v době od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010 a dětí s odkladem povinné školní docházky. (školní rok má 12 měsíců – září až srpen včetně)

  • Nemůžete-li se v uvedených termínech z vážných důvodů k zápisu dostavit, nabízíme termín dodatečného zápisu  v pátek 12. 2. 2016 od 14 do 16 hodin. Nejlépe je se telefonicky domluvit s kanceláří školy.
    Tel. č. 548 426 012 nebo 702 012 044.

Co mohou rodiče čekat při zápisu dítě na naši základní školu:

  • Rodiče přijdou s dítětem k zápisu do budovy Kamenačky 2.
  • Starší žáci ze druhého stupně se jich ujmou a nasměrují je do odpočinkové místnosti v prvním poschodí. Dítěti bude přiděleno číslo – kolíček s obrázkem. Tím bude určeno pořadí přicházejících.
  • Rodiče i děti mohou odložit kabáty a vyčkají, až si pro ně přijde zapisující učitel prvního stupně.

Pokračování