Zápis ze dne: 7. 2. 2017

Přítomni: Mgr. Jiří Šebela, ředitel školy, Mgr. Michaela Lusková, vedoucí družiny, zástupci rodičů: Jana Kuncová, Helena Martenková, Jana Šťastná, Petr Kubáň

 • prohlídka jednotlivých oddělení družiny a skladu s výtvarnými potřebami – materiál na práci s dětmi v dostatečném množství
 • problematika financování školní družiny a množství prostředků na jednotlivá oddělení družiny:
  • od září do prosince 2016 bylo utraceno cca 34.500,- Kč. Z této částky bylo na společné výtvarné potřeby použito cca 25.000,- Kč. Každá vychovatelka měla k dispozici 1600,- Kč (možno utratit za hry, výtvarné pomůcky, odměny do soutěží apod., kromě sladkostí, což není „ze zákona“ možné). Prostředky pro jednotlivá oddělení (1600,- Kč) bylo možné utrácet od října 2016 (jakmile byly od rodičů vybrány příspěvky na první 4 měsíce). Každá vychovatelka má nad rámec této částky možnost požádat o nákup materiálu, her apod., podléhá schválení vedení družiny, ekonomky školy a vedení školy.
  • na druhé pololetí připadne pro každou vychovatelku cca 2000,- Kč, zbylá částka cca 20.000,- Kč bude utracena opět na společný materiál, peníze budou k dispozici během února (mnoho rodičů nezaplatilo včas platbu za družinu na leden až červen 2017).
  • z vybraného poplatku od rodičů dětí přihlášených do školní družiny ve výši 244.500 Kč, jde necelých 70.000,- Kč do výtvarných potřeb, her, odměn apod.
 • akce školní družiny – každé oddělení může akce pořádat po domluvě s vedoucí družiny, je možné i o sobotách (včetně příplatku za práci v sobotu)
 • přihlašování na společné akce družiny (Bruno, dinosauři, Lasergame apod.) – na žádost rodičů je akce v současné době zveřejňována na webu školy a na vývěsce školní družiny. Akce jsou velmi často naplněny během jednoho dne – zvážit, zda takovou akci nepořádat častěji – v současném školním roce jsou tyto akce, pokud se ukážou úspěšné, pořádány vícekrát, aby se na ně dostala většina dětí. Pokusit se v systému Bakalář vyřešit automatické generování emailové zprávy o nově zveřejněné akci družiny – vedení školy prověří, zda je to možné.
 • oslava 111. výročí založení školy – sdružení rodičů se bude aktivně podílet na jeho přípravě i průběhu, předpokládaný termín – začátek května či konec června – čtvrtek odpoledne, pátek celý den, mezi vedením školy a sdružením rodičů dojde k setkání nad tímto tématem nejpozději během měsíce března 2017

Zapsala: Jana Kuncová
Četl: Jiří Šebela