Na konci školního roku 2015/2016 vzniklo Sdružení rodičů při ZŠ Kamenačky, které po nějaký čas nemělo status právnické osoby. Dne 23. 3. 2017 byly schváleny stanovy sdružení. Následně bylo Sdružení rodičů zaevidováno jako spolek u Krajského soudu v Brně, a to 30. 12. 2017.

Účelem sdružení je zabezpečení funkční spolupráce školy s rodiči a ostatní veřejností, personální popř. materiální pomoc při organizování školních i mimoškolních aktivit a finanční podpora školní i mimoškolní činnosti žáků.

Sdružení se zabývá záležitostmi, které se týkají většího počtu žáků. Neřeší prospěchové či výchovné problémy jednotlivých žáků, to zůstává záležitostí každého rodiče.

Ideální by bylo, aby každá třída měla v tomto sdružení svého zástupce z řad rodičů, což momentálně není zajištěno. Pokud se chcete na činnosti sdružení podílet i Vy, napište na níže uvedenou e-mailovou adresu.

Stanovy sdružení rodičů MZŠ Kamenačky

Zápisy z jednání

Třídní důvěrníci ve školním roce 2018/2019:

1. A          Táňa Kubicová
1. B           Markéta Bártová
1. C           Klára Prokešová Heinrichová
2. A           Tomáš Prokůpek
2. B           ?
2. C           ?
3. A           Helena Martenková
3. B           ?
4. A          Jana Kuncová
4. B          Petr Kubáň
4. C          Jana Šťastná
5. A          Jana Hložková
5. B          Sylvie Palasová
6. A          Kateřina Nedbálková
7. A          Sylvie Palasová
8. A           Petra Janásková
9. A           ?

Svoje podněty zasílejte na e-mailovou adresu: rodicezskamenacky@seznam.cz