Sdružení rodičů při MZŠ Kamenačky je od prosince 2017 zaevidováno jako spolek u Krajského soudu v Brně.

Účelem sdružení je zabezpečení funkční spolupráce školy s rodiči a ostatní veřejností, personální popř. materiální pomoc při organizování školních i mimoškolních aktivit a finanční podpora školní i mimoškolní činnosti žáků. Abychom tomu mohli dostát, je třeba získat od rodičů žáků finanční prostředky na tuto činnost. V současné době má Sdružení rodičů zřízen transparentní účet vedený u FIO banky. Dovolujeme si Vás tedy tímto požádat o uhrazení členského příspěvku, který činí 100,- Kč na rodinu a je dobrovolný. Pokud uhradíte členský příspěvek, stáváte se automaticky členem Sdružení rodičů se všemi právy a povinnostmi, jak je uvedeno v našich stanovách Je možné věnovat i částku vyšší, za kterou budeme rádi.

Stanovy sdružení rodičů MZŠ Kamenačky

Číslo účtu je 2101506157/2010. Do zprávy pro příjemce pište prosím jméno a třídu svého dítěte (případně jméno rodiny). Na stránkách https://www.fio.cz/banko…/bankovni-ucty/transparentni-ucet je možné si účet vyhledat a přesvědčit se o příchozích i odchozích platbách. Upozorňujeme, že vzhledem k transparentnosti účtu je zde vidět jméno dítěte (rodiny) i třída.

Zápisy z jednání

Třídní důvěrníci ve školním roce 2019/2020:

1.A       Silvia Morlani
1.B       Andrea Mikotová
2.A       Markéta Bártová
2.B       Klára Prokešová Heinrichová
3.A       Tomáš Prokůpek
3.B       Ivana Vrbová
4.A       Helena Martenková
4.B       Markéta Rajmicová
5.A       Jana Kuncová
5.B       Petr Kubáň
5.C      Jana Šťastná
6.A      Jana Hložková
6.B      Sylvie Palasová
7.A      Kateřina Nedbálková
8.A      Sylvie Palasová
9.A      Petra Janásková

Svoje podněty zasílejte na e-mailovou adresu: rodicezskamenacky@seznam.cz