Sběr Žádostí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání či Žádostí o odklad povinné školní docházky bude probíhat od 1. 4. 2020 do 17. 4. 2020

Požadované dokumenty v zalepené obálce vhoďte do schránky naší školy vedle hlavního vchodu do školy nebo zašlete poštou. Obálku označte slovem „Zápis“. O přijetí žádosti budete informováni mailem, výjimečně sms.

Letošní zápis se týká dětí narozených v době od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dětí, které v loňském školním roce měly odklad povinné školní docházky.

Každé dítě mající trvalý pobyt ve městě Brně a dosahující věku vhodného k zápisu do základní školy, musí být k tomuto zápisu elektronicky přihlášeno na stránkách https://zapisdozs.brno.cz. To je možné od 1. 3. 2020 do 17. 4. 2020.

Pro vstup do systému zadejte číslo pojištěnce-dítěte z průkazu pojištěnce zdravotní pojišťovny.

Zde si vyberte, zda žádáte o přijetí dítěte či o odklad povinné školní docházky.

Vyplňte požadované údaje a vytiskněte si Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání nebo Žádost o odklad povinné školní docházky.  Pokud zatím nevíte, zda vaše dítě do školy nastoupí, či budete žádat o odklad, vyplňte obě žádosti a obě si vytiskněte (využívejte opravdu výjimečně).  

Součástí žádosti je i formulář Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR) – je potřeba vytisknout a podepsat.

Žádost o přijetí i Žádost o odklad musí být podepsané oběma zákonnými zástupci žáka. Pokud to není možné, odevzdejte čestné prohlášení, že druhý zákonný zástupce souhlasí s nástupem na naší školu či s odkladem povinné školní docházky.

Pokud nemáte možnost sami žádost o přijetí či žádost o odklad vyplnit či vytisknout, zavolejte do naší školy (t. č. 548 426 012 a 702 012 044) a domluvte si osobní schůzku, kde vám s vyplněním a tiskem pomůžeme.

Nemůžete-li v uvedený termín z vážných důvodů, např. karanténa, vyplnit a doručit žádost o přijetí či žádost o odklad, lze tak učinit dodatečně, je však nutná předchozí telefonická domluva. 

Požadované dokumenty:

Pokud

1. Žádáte o přijetí k základnímu vzdělávání

 • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR)
 • Kopie rodného listu dítěte
 • Kopie občanského průkazu jednoho zákonného zástupce (obě strany)

2. Žádáte o odklad povinné školní docházky

 • Žádost o odklad povinné školní docházky
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR)
 • Kopie rodného listu dítěte
 • Kopie občanského průkazu jednoho zákonného zástupce (obě strany)
 • Originál zprávy z vyšetření z pedagogicko-psychologické poradny – možno dodat později, nejlépe do 30. 4. 2020. Pokud máte pozdější termín vyšetření PPP, oznamte nám to.
 • Originál doporučení lékaře – možno dodat později, nejlépe do 30. 4. 2020

3. Žádáte o přijetí i o odklad – výjimečně, čekáte-li na vyjádření PPP

 • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR)
 • Kopie rodného listu dítěte
 • Kopie občanského průkazu jednoho zákonného zástupce (obě strany)
 • Žádost o odklad povinné školní docházky
 • Originál zprávy z vyšetření z pedagogicko-psychologické poradny – možno dodat později, nejlépe do 30. 4. 2020. Pokud máte pozdější termín vyšetření PPP, oznamte nám to.
 • Originál doporučení lékaře – možno dodat později, nejlépe do 30. 4. 2020

Kopie rodného listu a občanského průkazu budou po ověření správnosti údajů skartovány.

V případě dotazů volejte sekretariát školy 548 426 012 a 702 012 044.

 

Spádový obvod MZŠ Kamenačky 4

MZŠ Brno, Kamenačky 4

Bělohorská (lichá č. 1–49, sudá č. 240), Bílá hora, Blodkova, Buzkova, Došlíkova, Dulánek, Dykova, Eimova, Hromádkova, Chudobova, Jamborova, Jeronýmova, Jílkova (lichá č. 133, sudá 1014),
Kamenačky (lichá č. 137, sudá č. 218), Konečného, Letní, Líšeňská, Mošnova, Mrkosova, Nopova (lichá č. 1–37, sudá č. 2–46), Otakara Ševčíka (č. 1–36), Porhajmova, Potácelova (lichá č. 167, sudá č. 274), Skorkovského,
Slatinská
(lichá č. 1–21, sudá č. 2–26), Stejskalova, Šedova, Škrochova, Táborská, Tenorova, Tovačovského, Vančurova, Vinařického,
Viniční (lichá č. 159 do konce, sudá č. 128 do konce), Životského.

Škola stanovila pro tento zápis tato kritéria:

 1. Hlavní kritérium – spádovost – žák má trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy.
 2. Pomocné kritérium – sourozenec – sourozenec či sourozenci zapisovaného žáka jsou žáky naší školy.
 3. Losování – děti, které nebydlí v naší spádové oblasti a nemají na naší škole sourozence.

Počty žáků v prvních třídách

Podle vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů je počet žáků upraven v § 4 … (7) Nejvyšší počet žáků ve třídě je 30.

Z dlouholetých zkušeností je známo, že pro dobrou práci dětí a učitelů v první třídě je vhodný počet maximálně 25 žáků, i když vyhláška připouští možnost naplnit třídy až do počtu třiceti žáků.

 • Naše škola, Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno-Židenice, může otevřít ve školním roce 2020/2021 dvě první třídy.