Sběr Žádostí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání či Žádostí o odklad povinné školní docházky bude probíhat od pátku 23. 4. 2021 do pátku 30. 4. 2021.

Požadované dokumenty (viz níže) v zalepené obálce vhoďte do schránky naší školy vedle hlavního vchodu do školy nebo zašlete poštou. Obálku označte slovem „Zápis“. O přijetí žádosti budete informováni mailem, výjimečně sms. V případě, že vám potvrzení o přijetí žádosti nedorazí, kontaktujte nás na t. č. 548 426 012 nebo 702 012 044.  Pořadí doručení žádosti nemá vliv na výsledek přijetí či nepřijetí do naší školy.

Žádost můžete také poslat do datové schránky školy (ID schránky školy je rqh4cbx) – lze použít jen v případě, že jste vlastníkem osobní datové schrány – jako fyzická osoba, nelze žádost zaslat přes datovou schránku zaměstnavatele, nebo e-mailem na sekretariat@zskamenacky.cz s elektronickým podpisem zákonného zástupce – musí se jednat o podpis fyzické osoby, nesmí být použit podpis zaměstnance firmy.

Pokud upřednostňujete osobní setkání, budeme se vám věnovat

 • v pátek 23. 4. od 14 do 18 hodin
 • v sobotu 24. 4. od 8 do 12 hodin

Využijte této možnosti, pokud potřebujete konzultaci s učiteli, se členy školního poradenského pracoviště či s vedením školy (je možno se dostavit i s dítětem) nebo pokud potřebujete pomoci s vyplňováním dokumentů. Aby vše proběhlo dle hygienických předpisů a individuálně, využijte prosím náš rezervační systém na stránkách https://zapisdozs.brno.cz.

Letošní zápis se týká dětí narozených v době od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dětí, které v loňském školním roce měly odklad povinné školní docházky.

Každé dítě mající trvalý pobyt ve městě Brně a dosahující věku vhodného k zápisu do základní školy, musí být k tomuto zápisu elektronicky přihlášeno na stránkách https://zapisdozs.brno.cz. To je možné od 1.  3.  2021 do 30.  4.  2021.

Pro vstup do systému zadejte číslo pojištěnce-dítěte z průkazu pojištěnce zdravotní pojišťovny.

Zde si vyberte, zda žádáte o přijetí dítěte či o odklad povinné školní docházky.

Vyplňte požadované údaje a vytiskněte si Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání nebo Žádost o odklad povinné školní docházky.  Pokud zatím nevíte, zda vaše dítě do školy nastoupí, či budete žádat o odklad, vyplňte obě žádosti a obě si vytiskněte (využívejte opravdu výjimečně).  

Součástí žádosti je i formulář Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR) – je potřeba vytisknout a podepsat.

Žádost o přijetí i Žádost o odklad musí být podepsaná oběma zákonnými zástupci žáka. Pokud to není možné, odevzdejte čestné prohlášení, že druhý zákonný zástupce souhlasí s nástupem na naší školu či s odkladem povinné školní docházky. Čestné prohlášení ke stažení ZDE.

Vpravo nahoře na vytištěné žádosti najdete kód dítěte, pod kterým bude dítě zapisováno. Tento kód si opište a uschovejte. Pod tímto kódem jsou zveřejňovány výsledky zápisu.

Nemůžete-li v uvedený termín z vážných důvodů, např. karanténa, vyplnit a doručit žádost o přijetí či žádost o odklad, lze tak učinit dodatečně, je však nutná předchozí telefonická domluva. 

Požadované dokumenty:

Pokud

Žádáte o přijetí k základnímu vzdělávání

 • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR)
 • Kopie rodného listu dítěte
 • Kopie občanského průkazu jednoho zákonného zástupce (obě strany)

Žádáte o odklad povinné školní docházky

 • Žádost o odklad povinné školní docházky
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR)
 • Kopie rodného listu dítěte
 • Kopie občanského průkazu jednoho zákonného zástupce (obě strany)
 • Originál zprávy z vyšetření z pedagogicko-psychologické poradny – možno dodat později, nejlépe do 30. 4. 2021. Pokud máte pozdější termín vyšetření PPP, oznamte nám to.
 • Originál doporučení lékaře – možno dodat později, nejlépe do 30. 4. 2021

Žádáte o přijetí i o odklad – výjimečně, čekáte-li na vyjádření PPP

 • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR)
 • Kopie rodného listu dítěte
 • Kopie občanského průkazu jednoho zákonného zástupce (obě strany)
 • Žádost o odklad povinné školní docházky
 • Originál zprávy z vyšetření z pedagogicko-psychologické poradny – možno dodat později, nejlépe do 30. 4. 2021. Pokud máte pozdější termín vyšetření PPP, oznamte nám to.
 • Originál doporučení lékaře – možno dodat později, nejlépe do 30. 4. 2021

Kopie rodného listu a občanského průkazu budou po ověření správnosti údajů skartovány.

V případě dotazů volejte sekretariát školy 548 426 012 a 702 012 044.

 

Spádový obvod MZŠ Kamenačky 4

Bělohorská (lichá č. 1–49, sudá č. 240), Bílá hora, Blodkova, Buzkova, Došlíkova, Dulánek, Dykova, Eimova, Hromádkova, Chudobova, Jamborova, Jeronýmova, Jílkova (lichá č. 133, sudá 1014),
Kamenačky (lichá č. 137, sudá č. 218), KonečnéhoLetní, Líšeňská, Mošnova, Mrkosova, Nopova (lichá č. 1–37, sudá č. 2–46), Otakara Ševčíka (č. 1–36), Porhajmova, Potácelova (lichá č. 167, sudá č. 274), Skorkovského,
Slatinská
 (lichá č. 1–21, sudá č. 2–26), Stejskalova, Šedova, Škrochova, Táborská, Tenorova, Tovačovského, Vančurova, Vinařického,
Viniční (lichá č. 159 do konce, sudá č. 128 do konce), Životského.

 

Škola stanovila pro tento zápis tato kritéria:

 1. Hlavní kritérium – spádovost– žák má trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy.
 2. Pomocné kritérium – sourozenec– sourozenec či sourozenci zapisovaného žáka jsou žáky naší školy.
 3. Losování – děti, které nebydlí v naší spádové oblasti a nemají na naší škole sourozence.

 

Počty žáků v prvních třídách

Podle vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů je počet žáků upraven v § 4 … (7) Nejvyšší počet žáků ve třídě je 30.

Z dlouholetých zkušeností je známo, že pro dobrou práci dětí a učitelů v první třídě je vhodný počet maximálně 25 žáků, i když vyhláška připouští možnost naplnit třídy až do počtu třiceti žáků.

Naše škola, Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno-Židenice, může otevřít ve školním roce 2020/2021 dvě první třídy.

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Doporučující materiál MŠMT pro rodiče předškoláků obsahuje základní informace o tom, co by mělo Vaše dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné a že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit.

Desatero pro rodiče