Jako metodik prevence se podílím na řešení problémů třídních kolektivů a jednotlivců především v oblasti společensky nežádoucího chování. Spolupracuji s výchovnou poradkyní, dalšími členy ŠPP a vedením školy. Konkrétní případy řeším i s jednotlivými učiteli a žáky. 

Žáci i rodiče mohou využít dvě Schránky důvěry umístěné ve vestibulu budov 1. a 2stupně, nebo mě kontaktovat telefonicky, e-mailem či osobně.

 

Těším se na případnou spolupráci
Mgr. Tereza Langová, metodik prevence

Kontakt na metodika prevence

 

Preventivní program školy pro rok 2017/2018.
Sociální siť organizací a odborných zařízení, na které se mohou obracet o informace a pomoc pedagogové, žáci i rodiče.

 

 

Projekty školy v rámci prevence:

  • PREVENTIVNÍ STUDIE CENTRA KLINIKY ADIKTOLOGIE V PRAZE

Od října 2013 do června 2017 probíhá na naší škole projekt, který má napomoci zlepšení prevence užívání návykových látek v České republice. Do tohoto projektu je již od šestého ročníku zapojena letošní 9. A.
Podrobnější informace pro rodiče.