Sběr starého papíru se uskuteční 24. a 25. 11. vždy od 7.00 do 8.00 hod.