V přiloženém dokumentu najdete rozdělení žáků budoucích prvních tříd školního roku 2018/2019 do tříd 1.A ; 1.B a 1.C.  V seznamu jsou jména třídních učitelek a ID čísla budoucích žáků.

Těšíme se na naše prvňáčky a vůbec na všechny žáky naší školy.

rozdělení prvňáčků do tříd