17Bře/16

Projekty z EU přinesly škole nemalé peníze

V závěru kalendářního roku 2015 pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci školy dokončili práci na projektech OP VK vypsaných MŠMT. Přihlášení a zpracování základní dokumentace proběhlo letních měsících 2015, realizace byla uskutečněna od září do prosince 2015. Projekty byly časově, personálně i administrativně náročné, pro jednoduchost ovšem zmíním jen podstatné údaje.
Pokračování

17Bře/16

Školní anglické divadlo zahrálo svým spolužákům další hru!

Naši ochotníci si tentokrát v anglické jazyce připravili Bláznivou pohádku, kde se zhostili nejrůznějších pohádkových rolí, jako je Sněhurka, Červená Karkulka, vlk či tři malá prasátka. Tato komediální hra byla představena žákům druhého stupně na začátku tohoto týdne a velice mě těší, že se publikum i samotní herci opět velice dobře bavili a představení si užili.

Pokračování

11Bře/16

Angličtinář ročníku – proběhla anglická olympiáda v 5. třídě

V tomto týdnu proběhla v pátých třídách anglická olympiáda „Angličtinář ročníku“.  Žáci zde měli prokázat všeobecnou znalost tohoto jazyka zahrnující slovní zásobu a gramatická pravidla a také jejich schopnosti v porozumění mluveného a psaného textu.  Po vyhodnocení všech testových materiálů byli odměněni tři žáci

Pokračování

01Bře/16

Lyžníci z Kamenaček se na sjezdovce v Němčičkách představili již podesáté

Podařilo se nám uskutečnit již 10. jubilejní ročník lyžařského kurzu pro žáky 1. stupně MZŠ Kamenačky. A tak bilancujeme.

V této letošní zimě nezimě jsme měli opět štěstí a lyžovali jsme na sněhu, tak jako pokaždé ve všech předcházejících devíti letech. Pokud by nebyl sníh přírodní nebo technický, lyžovali bychom na umělém povrchu, kterým je pokryt celý 250 m dlouhý svah.

Pokračování

23Úno/16

Lyžařský výcvikový kurz Ostružná 2016 – základní údaje

Datum lyžařského výcvikového kurzu (LVK) se přibližuje. Výška sněhové vrstvy v obci Ostružná, rozhodující parametr kurzu, je ke dni 23. 2. 2016 asi 30 cm. Jde o technický sníh. Na Ramzovském sedle je na sjezdovkách asi 20 cm také technického sněhu. Vše ale může být jinak, meteorologové slibují na březen sněžení.
http://www.snehove-zpravodajstvi.cz/jeseniky/ostruzna/

http://www.snehove-zpravodajstvi.cz/jeseniky/ramzova/

Základní informace o LVK:
Lyžařský kurz se koná ve dnech 7. – 11. 3. 2016 v hotelu Skiland Ostružná a na svazích v blízkém okolí. Přihlášeno je 44 žáků z 5. – 8. tříd.
http://www.skiland.cz

Sraz:        7. 3. 2016 – 9.00 naproti Dělnickému domu
Odjezd:   7. 3. 2016 – 9.30 – ze stanoviště naproti Dělnickému domu
Příjezd: 11. 3. 2016 – zhruba okolo 15.00 k Dělnickému domu 

LVK začíná obědem a končí v pátek opět obědem.
Pokračování

22Úno/16

Vydávání zápisových lístků

Zápisový lístek si rodiče mohou vyzvednout na sekretariátu MZŠ v termínu od 25.2. – 15.3.2016. Při vyzvednutí se musí prokázat občanským průkazem a podepsat převzetí.

Po oznámení  SŠ o přijetí ke studiu musí žák ( zákonný zástupce) zápisový lístek do 10 dnů odevzdat na příslušnou SŠ. Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou.

Veškeré informace k přijímacímu řízení podává výchovná poradkyně Mgr. Karla Poláchová.

Další informace a vzor odvolání  naleznete v záložce Výchovný poradce.

22Úno/16

Rozvrh 5. – 9. ročníku během lyžařského výcvikového kurzu

Během lyžařského výcvikového kurzu (LVK) bude upraven rozvrh 5. až 9. ročníku. Důvodem úprav rozvrhu je nízký počet žáků ve třídách, protože ostatní budou lyžovat na svazích okolo Ramzové v Jeseníkách.

http://www.skiland.cz/fotogalerie/lyzarske-kurzy/

Také vyučující tělesné výchovy budou v Jeseníkách s našimi mladými lyžaři,
ve výuce je zastoupí kolegové. Některé třídy proto na tento týden budou sloučeny
do jednoho kolektivu.

Upravený rozvrh najdete zde:

rozvrh web LVK_7.3.-11.3.2016