05Kvě/21

Organizace výuky od 10. 5. 2021

Od 10. 5. zahajují rotační výuku i žáci 2. stupně (střídání presenční a distanční výuky po týdnech). Pro žáky 1. stupně se na organizaci výuky nic nemění.

Rotační výuka:
V týdnu od 10. 5. budou mít presenční výuku třídy: 2.A; 2.B; 3.A; 5.A; 5.B; 6.A; 6.B a 9.A
V týdnu od 17. 5. budou mít presenční výuku třídy: 1.A; 1.B; 3.B; 4.A; 4.B; 7.A; 7.B a 8.A
Pokračování

01Kvě/21

Vyhlášení odložených voleb do školské rady

Ředitelka Masarykovy základní školy, Brno, Kamenačky 3591/4 v souladu s §167 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a v souladu s volebním řádem pro volby členů školských rad vydaným zřizovatelem, vyhlašuje odložené řádné volby do školské rady za zákonné zástupce žáků a za pedagogické pracovníky.

Volby se budou konat v době třídních schůzek dne   
1. 6. 2021   v přízemí MZŠ Kamenačky 4 v době od 16:30 do 18:00 hod.

Ředitelka školy vyzývá zákonné zástupce žáků, aby odevzdali návrhy na kandidáty z řad zákonných zástupců žáků. Zákonný zástupce může za kandidáta navrhnout i sám sebe. Podání návrhů kandidátů za zákonné zástupce je možné e-mailem nebo osobně do 25. 5. 2021 do 12.00 hod v kanceláři školy. Navržený kandidát musí se svou kandidaturou souhlasit.

Pokračování

08Dub/21

Organizace výuky od 12. dubna 2021

Rotační výuka 1. stupně, 2. stupeň pokračuje v distanční výuce.

Od 12. 4. nastoupí žáci 2.A; 2.B, 3.A, 5.A a 5.B

Od 19. 4. nastoupí žáci 1.A, 1.B, 3.B, 4.A a 4.B

V pondělí a ve čtvrtek budou žáci účastnící se prezenční výuky testováni antigenními testy – výtěr z nosu. Prosíme rodiče, aby si o testování s dětmi promluvili a uklidnili je, případně si podobný test domů zakoupili a vyzkoušeli testování s dětmi v klidu doma. Rodičům bude rozeslán návod i s instruktážním videem, aby mohli postup dětem vysvětlit. Pokračování

28Bře/21

Matematický klokan 2021 – výsledky

Naše škola se, jako každoročně, zúčastnila této významné jednokolové mezinárodní soutěže. Letos jsme psali distančně. Zúčastnilo se celkem 112 žáků druhého stupně a 169 žáků 2. až 5. tříd z prvního stupně.

Účastnili jsme se v kategorii Cvrček (2. a 3. třída), Klokánek (4. a 5. třída), Benjamin (6. a 7. třída) a Kadet (8. a 9. třída).

Podívejte se na výsledky: Pokračování