07Lis/19

Družina se vydala do Bruna

Jedno listopadové pondělní odpoledne strávilo 22 přihlášených dětí v dětském zábavném parku Bruno.  Dvě hodiny času, na tak rozlehlý zábavný park,  není mnoho, ale na vydovádění, vyskotačení, vyběhání, vyskákání a vyhrání nám to stačilo. Různé trampolíny, sítě ve výškách, nafukovací skákací atrakce, křečkův kolotoč či podzemní potrubí vzaly děti úprkem.  A přemluvit děti, že už musíme končit, protože na nás čekají rodiče, nebylo zrovna jednoduché.  Děti spokojené a s úsměvem na tváři odcházely  domů. 

Těšíme se na další výlet školní družiny.

Pokračování

06Lis/19

Výsledky doplňovacích voleb do školské rady

Doplňovací volby do školské rady proběhly v úterý 5. listopadu 2019 během třídních schůzek v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

Celkem bylo vhozeno 119 hlasovacích lístků, všechny byly platné.

Po sečtení hlasů pro jednotlivé kandidáty oznamuje volební komise, že zvoleným zástupcem zákonných zástupců žáků ve školské radě se stává

Mgr. Martin Sehnal, který získal 61 hlasů

 Výše jmenovaný kandidát se dnem 5. 11. 2019 stal novým členem školské rady. Pokračování

04Lis/19

Jednodenní stávka

Vážení rodiče,
učitelé na naší škole se rozhodli podpořit vyjednávání Českomoravského odborového svazu pracovníků školství a vstoupí ve středu 6. 11. 2019  do jednodenní stávky. Protože není možné zajistit výuku ani dohled nad žáky, bude v tento den naše škola uzavřena.

Obědy mají žáci odhlášeny.

Děkuji za pochopení.
Mgr. Martina Zavřelová

02Lis/19

Přírodovědný klokan a MATESO

V říjnu se na naší škole konaly dvě přírodovědné soutěže. První z nich byl Přírodovědný klokan určený pro žáky 8. a 9. tříd. Druhou z nich bylo MATESO, matematická soutěž pro žáky 5. tříd. S nejúspěšnějšími řešiteli těchto soutěží bychom Vás rádi seznámili a zároveň jim za jejich úspěch ještě jednou pogratulovali.

Přírodovědný klokan

  1. místo Štěpán Hruban, 9.A
  2. místo Jiří Janásek, 9.A
  3. místo Tomáš Hnízdil, 9.A

MATESO

  1. místo Jiří Šlapák, 5.A
  2. místo Anna Skalníková, 5.B
  3. místo Michaela Skalníková, 5.B
31Říj/19

Strašidla na Kamenačkách

Dne 31. října 2019 se sešla všechna možná strašidla z 1 a 2. oddělení školní družiny, aby společně se školním duchem Kamenáčkem přespala ve škole. Aby duchovi školy dokázaly svoji odvahu a spolupráci, plnily různé úkoly a soutěže, které si pro ně Kamenáček připravil. Za každý splněný úkol byla malá strašidýlka odměněna obrázkem ducha Kamenáčka. Jelikož se strašidýlkům podařilo přesvědčit ducha naší školy o své odvaze, píli a spolupráci, odnesla si balíček plný překvapení.

Těšíme se na další strávenou noc ve škole.

Mgr. M. Lusková a L. Procházková Pokračování

23Říj/19

Lyžařský kurz pro žáky 1. – 4. ročníku

14.ročník

Místem výcviku je lyžařský svah v  Němčičkách u Hustopečí. Členové lyžařského oddílu a instruktoři jsou proškoleni lektory Svazu lyžařů ČR a MŠMT ČR. Možnost zapůjčení lyžařské výzbroje (lyže, boty, hůlky, helma za 100 Kč/den nebo jednotlivě) na celý týden.  Další informace o sportovním areálu najdete na  www.sportnemcicky.cz

Týdenní kurs proběhne v týdnu od 20. 1. – 24. 1. 2020 v rozsahu 15 hodin v dopoledních hodinách s každodenním dojížděním.

Cena kursu je 2 000 Kč. Pokračování

22Říj/19

Přírodovědná exkurze čtvrťáků na Kejbalech

Dne 23. 9. se žáci čtvrtých ročníků zúčastnili přírodovědného programu na pozemcích Pedagogické fakulty Kejbalech. Čekal je bohatý program na téma „zelenina“. Studentky si rozdělily žáky do několika skupinek na různá stanoviště. Děti plnily postupně úkoly a pak se na stanovištích vystřídaly. K dispozici měli různé druhy zeleniny, které zkoumali všemi smysly – zrakem, čichem, hmatem a chutí. Třídili zeleninu podle druhů (na plodovou, kořenovou, listovou, cibulovou, atd.), zkoumali čichem, která zelenina je v krabičce, prohlédli si záhonky, jak se co pěstuje, přiřazovali plody k semínkům v sáčku a také si mezi sebou zasoutěžili.  Pokračování