06Lis/19

Výsledky doplňovacích voleb do školské rady

Doplňovací volby do školské rady proběhly v úterý 5. listopadu 2019 během třídních schůzek v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

Celkem bylo vhozeno 119 hlasovacích lístků, všechny byly platné.

Po sečtení hlasů pro jednotlivé kandidáty oznamuje volební komise, že zvoleným zástupcem zákonných zástupců žáků ve školské radě se stává

Mgr. Martin Sehnal, který získal 61 hlasů

 Výše jmenovaný kandidát se dnem 5. 11. 2019 stal novým členem školské rady. Pokračování

04Lis/19

Jednodenní stávka

Vážení rodiče,
učitelé na naší škole se rozhodli podpořit vyjednávání Českomoravského odborového svazu pracovníků školství a vstoupí ve středu 6. 11. 2019  do jednodenní stávky. Protože není možné zajistit výuku ani dohled nad žáky, bude v tento den naše škola uzavřena.

Obědy mají žáci odhlášeny.

Děkuji za pochopení.
Mgr. Martina Zavřelová

02Lis/19

Přírodovědný klokan a MATESO

V říjnu se na naší škole konaly dvě přírodovědné soutěže. První z nich byl Přírodovědný klokan určený pro žáky 8. a 9. tříd. Druhou z nich bylo MATESO, matematická soutěž pro žáky 5. tříd. S nejúspěšnějšími řešiteli těchto soutěží bychom Vás rádi seznámili a zároveň jim za jejich úspěch ještě jednou pogratulovali.

Přírodovědný klokan

  1. místo Štěpán Hruban, 9.A
  2. místo Jiří Janásek, 9.A
  3. místo Tomáš Hnízdil, 9.A

MATESO

  1. místo Jiří Šlapák, 5.A
  2. místo Anna Skalníková, 5.B
  3. místo Michaela Skalníková, 5.B
31Říj/19

Strašidla na Kamenačkách

Dne 31. října 2019 se sešla všechna možná strašidla z 1 a 2. oddělení školní družiny, aby společně se školním duchem Kamenáčkem přespala ve škole. Aby duchovi školy dokázaly svoji odvahu a spolupráci, plnily různé úkoly a soutěže, které si pro ně Kamenáček připravil. Za každý splněný úkol byla malá strašidýlka odměněna obrázkem ducha Kamenáčka. Jelikož se strašidýlkům podařilo přesvědčit ducha naší školy o své odvaze, píli a spolupráci, odnesla si balíček plný překvapení.

Těšíme se na další strávenou noc ve škole.

Mgr. M. Lusková a L. Procházková Pokračování

23Říj/19

Lyžařský kurz pro žáky 1. – 4. ročníku

14.ročník

Místem výcviku je lyžařský svah v  Němčičkách u Hustopečí. Členové lyžařského oddílu a instruktoři jsou proškoleni lektory Svazu lyžařů ČR a MŠMT ČR. Možnost zapůjčení lyžařské výzbroje (lyže, boty, hůlky, helma za 100 Kč/den nebo jednotlivě) na celý týden.  Další informace o sportovním areálu najdete na  www.sportnemcicky.cz

Týdenní kurs proběhne v týdnu od 20. 1. – 24. 1. 2020 v rozsahu 15 hodin v dopoledních hodinách s každodenním dojížděním.

Cena kursu je 2 000 Kč. Pokračování

22Říj/19

Přírodovědná exkurze čtvrťáků na Kejbalech

Dne 23. 9. se žáci čtvrtých ročníků zúčastnili přírodovědného programu na pozemcích Pedagogické fakulty Kejbalech. Čekal je bohatý program na téma „zelenina“. Studentky si rozdělily žáky do několika skupinek na různá stanoviště. Děti plnily postupně úkoly a pak se na stanovištích vystřídaly. K dispozici měli různé druhy zeleniny, které zkoumali všemi smysly – zrakem, čichem, hmatem a chutí. Třídili zeleninu podle druhů (na plodovou, kořenovou, listovou, cibulovou, atd.), zkoumali čichem, která zelenina je v krabičce, prohlédli si záhonky, jak se co pěstuje, přiřazovali plody k semínkům v sáčku a také si mezi sebou zasoutěžili.  Pokračování

18Říj/19

Dopravní výchova 2.B

Ve středu 9. 10. 2019 se třída 2. B vydala do počítačové učebny centra Amavet. Po výkladu teorie si děti ověřily své znalosti na modelu křižovatky a přesunuly se k počítačům. Čekal je počítačový program pro chodce, kterým je provázel školák Pepík. Za své znalosti získaly bodové ohodnocení s obrázkem a drobné dárky. Všem se den moc líbil.

17Říj/19

Lyžařský výcvikový kurz pro 5. – 9. třídu

Dne 1. 3. – 6. 3. 2020 pořádá naše škola lyžařský výcvikový kurz pro 5. – 9. třídu.
Kurz se koná ve Stříbrnicích – Kralická chata.
Účastnický poplatek je 2.000,- ubytování, 600,- doprava. Vleky + program 1.600,-
Poplatek 2600,- je nutné zaplatit převodem na účet  – variabilní symbol bude dodán po převzetí přihlášky.
Přihlášky dostanou přednostně žáci 7. třídy – ti odevzdají v případě zájmu přihlášku do 25. 10. 2019, pak budou přihlášky rozdány dalším třídám. Vzhledem k tomu, že je počet míst omezen bude vytvořeno pořadí – žáci s pořadovým číslem 44 a další budou vedeni jako náhradníci a budou informováni a zařazení do zájezdu, pokud se uvolní místo.
Mgr. Ivana Junková