23Lis/20

Organizace od 30. listopadu

Výuka od 30. 11.

 • žáci prvního stupně – presenční výuka
 • žáci devátého ročníku – presenční výuka
 • žáci 6.-8. tříd – rotační  způsob výuky (střídání presenční a distanční výuky po týdnech).

Rotační výuka:
V týdnu od 30. 11. nastoupí žáci 7.A, 7.B, 8.A. Žáci 6.A a  6.B – distanční výuka.
V týdnu od 7. 12. nastoupí žáci 6.A, 6.B.  Žáci 7.A, 7.B, 8.A – distanční výuka.

V těch týdnech, kdy neprobíhá u žáků 6.-8. ročníku presenční výuka v budově školy, bude probíhat distanční výuka v rozsahu tak, jak výuka probíhala doposud.

Presenční výuka bude probíhat dle rozvrhu, který platil od začátku školního roku. Bude omezena výuka volitelných předmětů a tělesné výchovy. Bližší informace se budou objevovat v suplování v Bakalářích. Pokračování

17Lis/20

Organizace od 18. listopadu

Žáci 1. a 2. tříd  se vrací od 18. 11. 2020 do školy na presenční výuku. Výuka bude probíhat dle rozvrhu. Protože jsou zakázány sportovní činnosti a zpěv, výuka TV a HV bude probíhat dle povolených pravidel, případně část bude nahrazena jinými výukovými aktivitami.

Pro ostatní třídy se nic nemění, distanční výuka bude probíhat jako dosud.

Školní družina bude otevřena. Ranní družina bude v provozu od 6.30 hodin, odpolední do 17.00 hodin. Pravidla délky pobytu dětí a způsobu jejich odchodu domů zůstávají stejná jako před distanční výukou.

Školní jídelna bude také v provozu. Všem dětem 1. a 2. tříd jsme obědy od 18. 11. přihlásili. Ve školní jídelně se budou moci stravovat pouze žáci 1. a 2. tříd, ostatní žáci vzdělávající se distančním způsobem si mohou oběd vyzvednout do jídlonosiče a to v době od 11.15  do 12.45 hodin. Pokud máte o obědy zájem, přihlaste si je v aplikaci www.strava.cz, výjimečně volejte 548 426 018 v pondělí 16. 11. od 8 do 10 hod. Možnost přihlášení oběda na středu 18. 11. bude ukončena v pondělí 16. 11. v 10 hod.

 

05Lis/20

Zrušení třídních schůzek a voleb do školské rady

Vážení rodiče,

původně naplánované třídní schůzky, které se měly uskutečnit v úterý 10. 11. 2020, ruším. Pokud potřebujete mluvit s některým z našich učitelů, domluvte si s ním přes Bakaláře schůzku v MS Teams.

Dále ruším volby do školské rady, které měly proběhnout na listopadových třídních schůzkách. Náš volební řád školské rady neumožňuje elektronické hlasování.  Volby proběhnou pravděpodobně až na lednových třídních schůzkách. Pokud máte zájem pracovat ve školské radě, prosím, kontaktujte mě. Více informací k volbám do školské rady a její činnosti najdete na našich webových stránkách.

Bohužel ve čtvrtek 12. 11.  neproběhne ani plánovaný den otevřených dveří

Pevné zdraví a optimismus do dalších dnů přeje
Martina Zavřelová
ředitelka školy

16Říj/20

Výdejna obědů mimo provoz

Vážení rodiče,

vzhledem k velmi malému zájmu o obědy po dobu distanční výuky, bude činnost výdejny obědů přerušena. Výdejna bude až do odvolání mimo provoz.

Obědy jsou všem žákům až do odvolání odhlášeny. Prosíme rodiče o kontrolu na www.strava.cz

Martina Zavřelová

13Říj/20

Organizace výuky od 14. 10. 2020

Vážení rodiče,

na základě Usnesení vlády ČR ze dne 12. 10. 2020  organizace vzdělávání na naší škole bude probíhat takto:

Od středy 14. 10. do 1. 11.  je škola pro žáky uzavřena. Distanční výuka bude realizována systémem, který se osvědčil již na jaře – online hodinami a zadáváním samostatné práce pro žáky.  

 1. stupeň

– online hodiny si učitelé zorganizují v MS Teams v individuálnější podobě → budou v menších skupinkách žáků, bližší informace pošle třídní učitel
– dále bude zadávána práce pro žáky pomocí Bakalářů

 1. stupeň

– online hodiny budou probíhat v MS Teams, rozvrh online hodin platný od pondělí 19. 10. bude zaslán přes Bakaláře, nasazení online hodin bude vycházet z běžného rozvrhu
– samostatná práce pro žáky bude zadávána pomocí Moodle
– na  tento týden již proběhla domluva na online hodiny a zadání práce v jiném režimu Pokračování

12Říj/20

Vyhlášení voleb do školské rady – ZRUŠENO

Ředitelka Masarykovy základní školy, Brno, Kamenačky 3591/4 v souladu s §167 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a v souladu s volebním řádem pro volby členů školských rad vydaným zřizovatelem, vyhlašuje řádné volby do školské rady za zákonné zástupce žáků a za pedagogické pracovníky.

Ředitelka školy vyzývá zákonné zástupce žáků, aby odevzdali návrhy na kandidáty z řad zákonných zástupců žáků. Zákonný zástupce může za kandidáta navrhnout i sám sebe. Podání návrhů kandidátů za zákonné zástupce je možné e-mailem nebo osobně do 27. 10. 2020 do 12.00 hod v kanceláři školy. Navržený kandidát musí se svou kandidaturou souhlasit.

Volby se budou konat v době třídních schůzek dne   
10. 11. 2020   v přízemí MZŠ Kamenačky 4 v době od 16:30 do 18:00 hod. Pokračování

11Říj/20

Adaptační kurz 6AB 2020

Adaptační kurz šestých tříd

Přechod na druhý stupeň je pro mnohé žáky významným krokem. Mnohdy je spojen s příchodem do nového třídního kolektivu. Dvě úplně nové třídy vytvořili na naší škole šesťáci, proto jsme pro ně již tradičně připravili adaptační kurz. Cílem kurzu je vzájemně se lépe poznat a vytvořit soudržnou třídu, která bude celé čtyři roky táhnout za jeden provaz. Pokračování

09Říj/20

Organizace výuky od 12. 10. 2020

Na základě krizového opatření vlády ze dne 8. 10. 2020 se mění organizace vzdělávání na naší škole takto:

 1. stupeň – výuka beze změny jen s těmito opatřeními:

                       – nadále je zakázán zpěv,
                       – je zrušena výuka plavání. Tato výuka bude nahrazena TV.

 1. stupeň – výuky se osobně účastní polovina tříd
  • Od 12. do 16. 10. prezenční výuka ve škole tříd 6.A, 6.B a 8.A
  • Od 19. do 23. 10. prezenční výuka ve škole tříd 7.A, 7.B a 9.A

        Třídy, které nemají presenční výuku, se budou vzdělávat distančně. Distanční výuka je povinná, žáci dostanou informace od TU. Pokračování