09Říj/20

Organizace výuky od 12. 10. 2020

Na základě krizového opatření vlády ze dne 8. 10. 2020 se mění organizace vzdělávání na naší škole takto:

  1. stupeň – výuka beze změny jen s těmito opatřeními:

                       – nadále je zakázán zpěv,
                       – je zrušena výuka plavání. Tato výuka bude nahrazena TV.

  1. stupeň – výuky se osobně účastní polovina tříd
    • Od 12. do 16. 10. prezenční výuka ve škole tříd 6.A, 6.B a 8.A
    • Od 19. do 23. 10. prezenční výuka ve škole tříd 7.A, 7.B a 9.A

        Třídy, které nemají presenční výuku, se budou vzdělávat distančně. Distanční výuka je povinná, žáci dostanou informace od TU. Pokračování

08Říj/20

Dopravní výchova

Dopravní výchova na 1. stupni ZŠ je součástí školního vzdělávacího plánu a je zakomponována do učiva všech ročníků. Jako rozšíření výuky o praktické činnosti jsme pro žáky páté třídy zajistili dopolední cvičení v terénu na modelovém dopravním hřišti u ZŠ Pastviny v Komíně.

Nejprve děti absolvovaly teoretickou přípravu. Procvičily si své znalosti dopravních značek, povinnosti řidiče a pravidla pohybu po dopravních komunikacích.

Poté si pod vedením zkušených instruktorů prakticky odzkoušely nacvičené situace na elektro autíčkách a kolech. Malí řidiči zvládli kruhový objezd, světelné křižovatky i překážku v jízdním pruhu. Upevnili si pravidla pro odbočování, pro přejezd přechodu pro chodce i dodržování rychlosti a bezpečné vzdálenosti. Pokračování

02Říj/20

Organizace vzdělávání od 5. 10. 2020

Vážení rodiče
na základě Usnesení vlády České republiky a Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje platného od 5. 10. 2020 Vám sděluji organizační změny ve výuce na naší škole.

Hudební výchova – „součástí vzdělávání není zpěv“, tzn. v hodinách HV a v ostatních předmětech nezpíváme.

Tělesná výchova

  • na 1. stupni – výuka beze změny
  • na 2. stupni – „součástí vzdělávání není sportovní činnost uvnitř i venku“

Z tohoto důvodu od 5. do 16. 10. budou odvolány všechny okrajové hodiny TV a volitelných SH. Hodiny uvnitř vyučovacích bloků budou mít jinou vzdělávací náplň. Pokud by byla opatření prodloužena, byl by pro hodiny TV stanoven náhradní program. Pokračování

01Říj/20

V zdravém těle zdravý duch

Ve středu 23. září proběhl odložený 5. ročník lehkoatletického trojboje žáků 1. stupně naší školy. Kvůli zákazu sportování a sdružování se na konci loňského školního roku jsme závody přesunuli z června na letošní září. I s rizikem opětovného zákazu či nejistoty počasí.
Vše nám ale perfektně vyšlo. Obloha byla čistá, teploty příjemné a vítr žádný. Ministerská doporučení ještě minimální. Sportovci sice skoro bez tréninku ale za to natěšení a nadšení. Sportoviště upravená, rozhodčí i pomocníci z „devítky“ od rána připravení, diplomy a odměny nachystány. Pokračování

22Zář/20

Vyjádření k návrhu MZ na ředitelské volno

Vážení rodiče,

i přes doporučení ministra zdravotnictví jsem se rozhodla nevyhlašovat na pátek 25. 9. 2020 ředitelské volno. Škola bude tento den fungovat v běžném režimu. V současné chvíli je epidemiologická situace na škole klidná a rodičům, zejména na 1. stupni, by vyhlášení ředitelského volna způsobilo organizační problém.

Děkuji za pochopení.

Martina Zavřelová
ředitelka školy

17Zář/20

Mimořádné opatření MZ

Vážení rodiče,
Ministerstvo zdravotnictví dnes vydalo nové Mimořádné opatření, ve kterém se nařizuje od 18. 9. 2020 v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol včetně učeben. Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv).

Výjimku mají žáci a pedagogičtí pracovníci 1. stupně základních škol mimo společné prostory škol (tedy např. je povinnost nosit roušku na chodbách, toaletách, v šatnách nebo jídelnách, naopak není povinnost nosit roušku v učebnách nebo tělocvičnách).

V této souvislosti vás žádám, abyste toto opatření respektovali a vybavili žáky dostatečným množstvím roušek.
Děkuji za spolupráci.

Martina Zavřelová
ředitelka školy

17Zář/20

Informace o sportovním dni

Ve středu 23. září 2020 se uskuteční Sportovní den 1. stupně – atletický trojboj. Děti během dopoledne absolvují závody ve třech atletických disciplínách. V běhu na 50 m, skoku do dálky a hodu kriketovým míčkem. V případě nepřízně počasí se akce ruší a děti zůstávají dopoledne ve škole a učí se podle běžného rozvrhu. Pokračování

10Zář/20

Mimořádné opatření MZ

Vážení rodiče,

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. 9. 2020 musí všechny osoby ve školách a školských zařízeních od 10. 9. 2020 nosit ve společných prostorách roušky.

Roušku je nutné nosit ve všech společných prostorách školy, je možné si ji odložit ve výuce, o přestávce při konzumaci jídla a pití a ve školní jídelně v době oběda.

Každý žák by měl mít do školy 2 roušky a sáček na jejich uložení.

Děkujeme za spolupráci.
Vedení školy