IČO: 25548263
Číslo účtu u KB: 27-487760297/0100
Příspěvky od rodičů ve školním roce  2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17
Výroční zprávy:  2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  2017

Ze statutu nadačního fondu citujeme:

„Posláním a cílem Fondu je rozvoj vzdělávacích, osvětových, publikačních, společenských, sportovních a dalších obecně prospěšných činností Základní školy  Kamenačky 4, jeho žáků a učitelů a to příspěvky zejména na:

  • Hmotné zázemí uvedených činností
  • Podpora soutěží
  • Zabezpečení výchovně vzdělávací činnosti
  • Stipendijní a výměnné pobyty do a ze zahraničí
  • Výměnné zájezdy dohodnuté se zahraničními školami
  • Podpora práce učitelského sboru“

Výkonným orgánem Fondu je tříčlenná rada (v současné době je předsedkyní rady Mgr. Vaňková, hospodářem Mgr.  P. Kubíček a členem Mgr. M. Lusková).

Fond přispívá na vstupné do muzeí či hradů, na dopravu na význačné exkurze, lyžařské kurzy, výlety tříd, ŠvP, na odměny soutěží apod. Zdrojem financí jsou především peněžní dary od rodičů, sponzorů a přátel školy, rovněž výnosy z prodeje výrobků na jarmarcích pořádaných NF a v neposlední řadě příjmy ze sběru starého papíru. Fond každoročně zpracovává výroční zprávu, kterou předává zřizovateli, tedy řediteli školy.

Nadační fond prosí rodiče o finanční příspěvek ve výši 150,- Kč na rodinu (je-li v naší škole více sourozenců, platí každý poměrnou část nebo jen jeden z nich).  Samozřejmě v případě vašich finančních možností je možno přispět i částkou vyšší.

Podnikatelé, fyzické i právnické osoby mohou rovněž na činnost Nadačního fondu přispět na základě Darovací smlouvy a dle platných předpisů mohou příslušnou částku odečíst od základu daně z příjmu. Případné bližší informace podá zájemcům hospodář Nadačního fondu Mgr. Martina Zavřelová.

Za finanční příspěvky předem děkujeme.
Správní rada Nadačního fondu.