Jaké chystáme věci

Z projektů chytaných během uplynulých pěti až šesti let je nyní realita, projekty jsou uskutečněny a škola je používá. Texty o chystání a budoucnosti jsou velmi ošidné. Popisují potřeby školy a touhy a snahy je naplnit a ne vždy se to musí povést. Přesto takové texty zajímají skoro všechny čtenáře. Dosti tedy úvodu, vás určitě zajímá, co opravdu chystáme. Snad to nezakřiknu.

K datu 4. 9. 2017 máme pro vás v roli novinek tyto informace:

1. Celková rekonstrukce tělocvičny a přestavba školního dvora na moderní sportoviště je hotova, chystáme jejich běžný provoz provoz školu, pronájem sportovních ploch pro veřejnost a chystáme také možné turnaje a sportovní utkání.

2. Z bývalých šaten v budově prvního stupně Kamenačky 2 vznikla nová a krásná učebna prvního stupně, vybavena moderním technickým zázemím. Dva roky bezchybného provozu potvrdily správnost vložených investic.

3. Místo některých šaten v klecích jsou již v prostorách školy na prvním stupni moderní šatní skříňky. Chystáme jejich rozšíření na stupeň druhý.

4. Ve vstupním prostoru budovy Kamenačky 4 potvrdil svoji opodstatněnost projekt vrátnice. Hlavní vchod do školy je navíc hlídaný nejen kamerovým systémem, ale i fyzickou osobou. Chceme kamerový systém a nové zabezpečení školy rozšířit na další vchody a části budov.

5. Ke stávajícím patnácti dataprojektorům (z toho sedmi na interaktivních tabulích) by měly přibýt poslední tři. Potom bude mít škola projektory ve všech učebnách a protože samozřejmostí je připojení k páteřní wi-fi síti školy, bude jednodušší obohatit výuku množstvím materiálů na internetu.

6. Jazyková učebna a druhá moderní počítačová učebna v jednom se už přibližuje svému konečnému řešení. V souvislosti s ní zároveň řešíme bezbariérovost budovy Kamenačky 4.

7. Věřte, že i na půdě v budově Kamenačky 2 se procházejí projektanti. Dětí přibývá. Rozšiřovat se můžeme pouze ve stávajících budovách.  Zatím jen
„ve vzduchu“ vidíme výtvarný ateliér, sborovnu první stupně, další učebny, stropní okna s přirozeným světlem. Běh na středně dlouhou trať. Ale už začal.

8. Se sdružením rodičů se pokoušíme získat dotaci od města Brna na horolezeckou stěnu na vjezdové zdi do dvora školy. Zároveň v s tímto projektem by byla zeď opravena a školní sportoviště obohaceno o neobvyklý prvek, který nemá v městské části Brno-Židenice obdobu.

9. Doufáme, že se podaří zateplit budovu Kamenačky 4, zamezit tím velkým únikům tepla a zároveň zamezit chátrání této budovy.

Jaké chystáme myšlenky

1. Číst, psát a počítat a rozumět světu, k tomu potřebujeme nové učebnice, které budou rozvíjet nápady dětí i učitelů. Učební materiály, které si sami vyrobíme, napíšeme a vyzkoušíme. Naučili jsme se to, máme notebooky i tablety. Přibývá vyučovacího času prováděného pomocí digitálních technologií.

2. Míříme ven z lavic. Vyučování mimo třídu i mimo budovy je velmi blízko opravdovému světu, vlastně přímo v něm. Je lepší zkoumat, než jen číst. Projekty, které „vytáhnou“ děti z lavic si píšeme sami. Tak trochu se tím bavíme, i když je to neskutečné množství práce navíc, ale když se potom projekt rozběhne, je to opravdu radost.

3. Vyberte si, předmět. Budeme pokračovat v nabídce některých povinně volitelných předmětů pro žáky druhého stupně. Jak je u nás tradicí, žáci
si vyberou z nabídky. Například u jazyků je k vybírání ruština, němčina nebo francouzština.

4. Lyžování na prvním i druhém stupni, bruslení ve čtvrté třídě, plavání ve druhé a ve třetí třídě, soutěže a turnaje. To vše kromě normálního běžného vyučování tělesné výchovy.

5. Pomáháme těm, kterým to nejde, máme mentory-speciální pedagogy. Poradí si, umí to. Snad se nám podaří zaměstnat školního psychologa. Poradenské pracoviště již máme, ale další odborník by byl cennou posilou. Přemýšlíme, kde vzít peníze na jeho plat.