Informace o kroužcích

přehled kroužků: přehled kroužků

přihláška zde: přihláška do kroužku

Činnost kroužků ve školním roce 2020/2021 bude zahájena 14. září 2020. Seznam kroužků, které otevřeme v letošním školním roce bude zveřejněn v prvním týdnu školního roku na webových stránkách školy, na nástěnkách školní družiny, u vchodu Kamenáčky 2 a u vchodu Kamenáčky 4.

Družinové kroužky jsou pro děti přihlášené do školní družiny zdarma. Děti, kteří nechodí do školní družiny hradí poplatek 250,- Kč za pololetí.

Platbu za kroužky je potřeba uhradit nejpozději do doby jeho zahájení lektorovi kroužku, na II. pololetí pak do 31. ledna 2021.
Dítě může být přijato do kroužku na základě řádně vyplněné přihlášky a zaplacení stanovené částky za kroužek. V případě, že nebude částka uhrazena do doby zahájení, bude dítě nahrazeno jiným zájemcem (náhradníkem).

Kroužky se otvírají v případě, že je naplněna kapacita minimálně 7 zájemců. V případě menšího počtu zájemců nebude kroužek otevřen.
Upozorňujeme, že kapacita kroužků je omezena. Pokud máte zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo daný kroužek odevzdejte včas přihlášku a zároveň včas uhraďte částku stanovenou za kroužek.

Činnost kroužků bude ukončena k 18. červnu 2021.