Vedení školy
Mgr. Martina Zavřelová 
ředitelka školy
Mgr. Petr Urbánek
zástupce ředitele
Mgr. Michaela Lusková
vedoucí školní družiny školního klubu, 1. oddělení
Mgr. Karla Poláchová
výchovná poradkyně
Kancelář sekretariát školy:
Věra Moudrá
ekonomka školy
Zdena Kopecká
hospodářka školy
Školní poradenské pracoviště:
Mgr. Karla Poláchová
výchovná poradkyně
Mgr. Jana Stratilíková
školní metodik prevence
Mgr. Lenka Černá
školní psycholog
školní speciální pedagogové:
Mgr. Jana Kopišťová
Mgr. Vendula Kosmáková
 

 

Třídní učitelé prvního stupně:
1.A Mgr. Jana Kopišťová 548 426 013
1.B Mgr. Dagmar Divišová 548 426 013
2.A Mgr. Ivana Nekudová 548 426 013
2.B Mgr. Hana Navrátilová 548 426 013
3.A Mgr. Alena Kubáčková 548 426 013
3.B Mgr. Jitka Kubálková 548 426 013
4.A Mgr. Zuzana Siegelová 548 426 013
4.B Mgr. Petra Potfajová 548 426 020
5.A Mgr. Pavel Kubíček 548 426 013
5.B Mgr. Jana Francová 548 426 013
Třídní učitelé druhého stupně:
6.A Mgr. Jana Stratilíková 548 426 022
6.B Mgr. Veronika Šujanová 548 426 021
7.A Mgr. Dominika Svobodová 548 426 020
7.B Mgr. Zdeňka Maráková  548 426 020
8.A Mgr. Eva Sovová 548 426 029
9.A Mgr. Martin Holomek 548 426 021
Netřídní učitelé:
Mgr. Tereza Doleželová 548 426 021
Bc. Helena Dvořáková 548 426 022
Mgr. Jiřina Frömelová 548 426 013
Bc. Natálie Hlavatá 548 426 022
Mgr. Karla Poláchová 548 426 017, 702 104 508
Mgr. Ivana Junková 548 426 029
Mgr. Kristýna Kousalíková 548 426 022
Mgr. Petra Tichá  548 426 013
Mgr. Petr Urbánek
548 426 014
Mgr. Marie Vaňková 548 426 029
Mgr. Martina Zavřelová 548 426 011

 

Asistenti pedagoga:
Eva Bártová 548 426 013
Iva Hájková 548 426 021
Zdeněk Hanák 548 426 020
Ivana Nyitrayová 548 426 013
Jana Pavlíková 548 426 013
Jan Pavlovič  548 426 013
Alena Smolková 548 426 013
Monika Súkeníková 548 426 021 
Mgr. Miloslava Šimková  548 426 022
Mgr. Jelena Zelinková 548 426 013

 

Školní družina:
Mgr. Michaela Lusková,
1. oddělení,  vedoucí školní družiny a školního klubu
mluskova@mzskamenacky.cz 548 426 019
607 007 617
Lenka Procházková, 
2. oddělení
lprochazkova@mzskamenacky.cz 702 192 917
Eva Bártová, 3. oddělení ebartova@mzskamenacky.cz 607 007 619
Iveta Musilová, 4 oddělení imusilova@mzskamenacky.cz 702 192 917
Mgr. Jelena Zelinková,
5. oddělení
jzelinkova@mzskamenacky.cz 702 192 917
     
Provozní pracovníci:
Marie Pacnerová
vedoucí školní kuchyně, vedoucí provozního úseku školy
548 426 018
606 078 633
vrátný 548 426 028
702 192 918