Placení obědů

Obědy se platí převodem z účtu do 15. dne předchozího měsíce (v září platíte na říjen). Při placení z účtu je nutné použít správný variabilní symbol, který je dítěti za tímto účelem přidělen.  Variabilní symbol je platný po celou dobu školní docházky.

Obědy se platí na účet školy 19 – 5186500267/0100. Je důležité vyplnit správně variabilní symbol, aby se platba přiřadila; do zprávy pro příjemce napsat jméno žáka a třídu.

Doporučená částka trvalého příkazu (jsou již odpočítány prázdniny i státní svátky):

  1. stupeň 550,-Kč.
  2. stupeň 600,- Kč.
  3. stupeň 660,- Kč.

Ve školním roce 2019/2020 si obědy a čip na září 2019 mohou platit hotově pouze rodiče budoucích prvňáčků. Následující platba by měla být již bezhotovostní a měla by proběhnout nejpozději 15. 9. 2019, poslední platba tohoto školního roku by měla proběhnout nejpozději 15. 5. 2020. 

Žákům 9. tříd se přeplatky za obědy vrátí na účet do konce srpna 2019.

Ostatním žákům zůstanou peníze na účtech s tím, že se jim přihlásí obědy na září automaticky. Pokud žák nebude chtít chodit na obědy, může se odhlásit přes systém strava.cz, tak jak to bylo doposud.

Veškeré informace a dotazy můžete volat na telefonní číslo do jídelny 548 426 018.

 Ceny obědů ve školním roce 2019/2020

  • 1. – 4. třída …………. 25,- Kč …………. žáci 6 až 10 let
  • 5. – 8. třída …………. 28,- Kč …………. žáci 11 až 14 let
  • 9. třída ………………. 30,- Kč …………. žáci 15 a více let

 

Obědy na září – celkem 21 obědů:

  1. stupeň            525 Kč
  2. stupeň            588 Kč
  3. stupeň            630 Kč

 Koupit čip a zaplatit obědy si můžete u paní Pacnerové ve dnech:

pondělí            26. 8. 2019 od 10 do 12 hodin

úterý                27. 8. 2019 od 10 do 12 hodin

středa              28. 8. 2019 od 13 do 17 hodin

čtvrtek             29. 8. 2019 od 13 do 16 hodin

pondělí              2. 9. 2019 od 12 do 14 hodin

PLATBY za obědy PROVÁDĚJTE BEZHOTOVOSTNĚ. 

Hotově se budou platit jen obědy na září pro žáky 1. třídy !!!

 

Odhlašování a výběr obědů

Odhlašování obědů a výběr obědů lze pouze elektronicky, buď na www.strava.cz, číslo jídelny 10649, nebo na terminálu v budově školy. Přihlašovací údaje obdržíte při placení obědů na září.