Placení obědů

Obědy se platí převodem z účtu do 20. dne předchozího měsíce. Při placení z účtu je nutné použít správný variabilní symbol, který je dítěti za tímto účelem přidělen.  Variabilní symbol je platný po celou dobu školní docházky.

Obědy se platí na účet školy 19 – 5186500267/0100. Je důležité vyplnit správně variabilní symbol, do zprávy pro příjemce napsat jméno žáka a třídu.

Doporučená částka trvalého příkazu (jsou již odpočítány prázdniny i státní svátky):

  1. stupeň 460,-Kč.
  2. stupeň 500,- Kč.
  3. stupeň 550,- Kč.

V letošním školním roce 2018/2019 se obědy na září budou platit hotově a zároveň si žáci budou kupovat čip. Následující platba by měla být již bezhotovostní a měla by proběhnout nejpozději 20. 9. 2018, poslední platba tohoto školního roku by měla proběhnout nejpozději 20. 5. 2019.  Za všechny odhlášené obědy budou peníze vráceny na Vámi zadaný účet během srpna 2019.

 Ceny obědů ve školním roce 2018/2019

  • 1. – 4. třída …………. 24,- Kč …………. žáci 6 až 10 let
  • 5. – 8. třída …………. 26,- Kč …………. žáci 11 až 14 let
  • 9. třída ………………. 28,- Kč …………. žáci 15 a více let

 

Obědy na září – celkem 19 obědů:

  1. stupeň            456 Kč
  2. stupeň            494 Kč
  3. stupeň            532 Kč

 Koupit čip a zaplatit obědy si můžete u paní Pacnerové ve dnech:

pondělí 27. 8. 2018 od 12 do 14 hodin

úterý 28. 8. 2018 od 12 do 14 hodin

středa 29. 8. 2018 od 12 do 16.30 hodin

čtvrtek 30. 8. 23018 od 12 do 15 hodin

pondělí 3. 9. 2018  od 7.30 do 9.00 hodin a od 12.00 do 14.00 hod

 

HOTOVĚ SE BUDOU PLATIT JEN OBĚDY NA ZÁŘÍ !!!

DALŠÍ PLATBY PROVÁDĚJTE BEZHOTOVOSTNĚ.  Více informací na úvodní stránce.

http://zskamenacky.cz/placeni-obedu-prodej-cipu-vydej-isic-skolak/

Telefon číslo: 548 426 018

Odhlašování a výběr obědů

Odhlašování obědů a výběr obědů lze pouze elektronicky, buď na www.strava.cz, číslo jídelny 10649, nebo na terminálu v budově školy. Přihlašovací údaje obdržíte při placení obědů na září.