Ve školním roce 2020/2021 jsou do 1. oddělení zařazeni žáci 1.A a  žáci 5.A, pod vedením vychovatelky Mgr. Michaely Luskové. Svoji družinku mají ve třídě 4.B.