Důležité informace a změny pro školní rok 2019/2020

1. Poplatek za školní družinu činí 180,- Kč/měsíc, tedy 1800,- Kč za rok. Hrazeno ve dvou splátkách: první splátka (září – prosinec) 720,- Kč musí být uhrazena do  30.9.2019, druhá splátka 1080,- Kč (leden – červen) musí být uhrazena do  31.12.2019

Pokud dítě navštěvuje školní družinu 1 – 2 x týdně, činí platba 120,- Kč měsíc, tedy 1200,-Kč na rok. Platí se převodem na účet. Číslo účtu a variabilní symbol (speciální pro školní družinu) bude mít dítě uvedeno v družinovém deníčku. Prosíme o správné udání variabilního symbolu při zadávání platby.  V případě platby hotově u vedoucí školní družiny je nutná přesná částka platby

2. Provoz ranní školní družiny – 06:15 – 07:35 hod  (ranní družina je v provozu od 3.9.2019)

3. V době od 14:00 hod do 15:00 hod děti vydáváme, pouze v případě, že jsme na školním hřišti či ve třídě

4. Změny v odchodech dětí ze ŠD pište na samostatné lístečky, s upřesněním data, času a podpisu zákonného zástupce.

5. Z důvodu bezpečnosti dítěte může vychovatelka požádat vyzvedávající osobu o předložení  průkazu se jménem a fotografií.

6. Dítě ze školní družiny může vyzvedávat pouze osoba starší 18-ti let, která  je   uvedena v zápisním lístku nebo má zákonným zástupcem dítěte zakoupený čip.

7. Z důvodu nařízení o ochraně osobních důvodů bude nutné ke každé osobě uvedené v zápisním lístku předložit souhlas se zpracováním osobních údajů. Každé dítě obdrží jeden souhlas, je nutné si okopírovat dle počtu osob v zápisním lístku, popř.   vytisknout z webových stránek školy.

8.Kontrolujte a podepisujte, prosím, pravidelně družinové deníčky, veškeré změny v provozu družiny budou dětem včas zapisovány.

Řád školní družiny a klubu zde: řád ŠD 2019
GDPR k zápisnímu lístku zde: gdpr k ZL


Vychovatelky školní družiny:

Mgr. Michaela Lusková  – vychovatelka 1. odd. ŠD, vedoucí ŠD a ŠK
Lenka Procházková – vychovatelka 2. odd. ŠD
Eva Bártová – vychovatelka 3. odd. ŠD
Bc. Lenka Lopraisová-Trundová – vychovatelka 4. odd. ŠD
Mgr. Jelena Zelinková – vychovatelka 5. odd. ŠD
Iveta Musilová – vychovatelka 6. odd. ŠD

Co nás čeká ve školním roce 2019/2020

Celý školní rok 2019/2020  bude v duchu barev.  Proto jsme nazvali pro tento školní rok naší družinu Barevnou družinou.  Že se skutečně nebudeme nudit se přesvědčíte v průběhu celého  školního roku.

Práce s dětmi je plánovaná dle rámcového vzdělávacího programu a naší snahou je vytvářet  mezi dětmi kamarádské vztahy a podporovat jejich sociální cítění.  Při práci se snažíme vycházet  z dětských zájmů  a koníčků a snažíme se zajímavou a hravou formou prohlubovat znalosti,  dovednosti a vědomosti dětí.

Ve školním roce 2019/2020 se ve školní družině  Masarykovy základní školy opravdu vůbec  nudit nebudeme.  A co nás tedy čeká? Každý měsíc věnujeme jedné barvě se kterou si budeme hrát po celý měsíc – budeme hrát různé hádanky, kvízy, křížovky, rébusy, různé  soutěže, výlety a exkurze apod. Dovíme se spoustu zajímavostí z domova i ze světa, ze života květin i zvířat.

Budeme využívat  různých výtvarných technik jako je malba, vystřihování, lepení, skládání,  koláže, otiskování apod. Budeme se učit nové písničky, básničky a číst si krátké příběhy či pohádky z celého světa.