Důležité informace a změny pro školní rok 2018/2019

1. Poplatek za školní družinu činí 180,- Kč/měsíc, tedy 1800,- Kč za rok. Hrazeno ve dvou splátkách: první splátka (září – prosinec) 720,- Kč musí být uhrazena do 30.9.2018, druhá splátka 1080,- Kč (leden – červen) musí být uhrazena do 31.12.2018.
Pokud dítě navštěvuje školní družinu 1 – 2 x týdně, činí platba 120,- Kč měsíc, tedy 1200,-Kč na rok. Platí se převodem na účet. Číslo účtu a variabilní symbol (speciální pro školní družinu) bude mít dítě uvedeno v družinovém deníčku. Prosíme o správné udání variabilního symbolu při zadávání platby. V případě platby hotově u vedoucí školní družiny je nutná přesná částka platby.
2. Provoz ranní školní družiny – 06:15 – 07:35 hod, ranní družina bude zahájena od 4. září 2018
3. V době od 14:00 hod do 15:00 hod děti nevydáváme, průběžně vydáváme děti pouze v pátek.
4. Změny v odchodech dětí ze ŠD pište na samostatné lístečky, s upřesněním data, času a podpisu zákonného zástupce.
5. Z důvodu bezpečnosti dítěte může vychovatelka požádat vyzvedávající osobu o předložení průkazu se jménem a fotografií.
6. Dítě ze školní družiny může vyzvedávat pouze osoba starší 18-ti let, která je uvedena v zápisním lístku.
7. Z důvodu nařízení o ochraně osobních důvodů bude nutné ke každé osobě uvedené v zápisním lístku předložit souhlas se
zpracováním osobních údajů. Každé dítě obdrží jeden souhlas, je nutné si okopírovat dle počtu osob v zápisním lístku, popř. vytisknout z webových stránek školy
8. Kontrolujte a podepisujte, prosím, pravidelně družinové deníčky, veškeré změny v provozu družiny budou dětem včas zapisovány.

Řád školní družiny a klubu zde: řád ŠD 2018
GDPR k zápisnímu lístku zde: gdpr k ZL


Vychovatelky školní družiny:

Mgr. Michaela Lusková  – vychovatelka 1. odd. ŠD, vedoucí ŠD a ŠK
Lenka Procházková – vychovatelka 2. odd. ŠD
Eva Bártová – vychovatelka 3. odd. ŠD
Bc. Lenka Lopraisová-Trundová – vychovatelka 4. odd. ŠD
Mgr. Jelena Zelinková – vychovatelka 5. odd. ŠD
Iveta Musilová – vychovatelka 6. odd. ŠD

Co nás čeká ve školním roce 2018/2019
Školní družina ve školním roce 2018/2019
A nudit se nebudeme …. Tak to je celoroční téma školní družiny, které vychovatelky vybraly pro školní rok 2018/2019. A že se
opravdu nebudeme nudit se přesvědčíte v průběhu celého školního roku.

Práce s dětmi je plánovaná dle rámcového vzdělávacího programu a naší snahou je vytvářet mezi dětmi kamarádské vztahy a podporovat
jejich sociální cítění. Při práci se snažíme vycházet z dětských zájmů a koníčků a snažíme se zajímavou a hravou formou prohlubovat znalosti, dovednosti a vědomosti dětí.

Ve školním roce 2018/2019 se ve školní družině Masarykovy základní školy opravdu vůbec nudit nebudeme. Každý měsíc se budeme věnovat jednomu tématu. A co nás tedy čeká? Mnoho radovánek, zajímavostí a nových věcí z různých okruhů – cesta do školy, strašidla, barvy, pohádkové vánoce, zimní sporty, hry a soutěže, měsíc knihy, bezpečnost a zdravověda, květinová louka a příroda a přijde i na letní sporty. Nebudou chybět různé hádanky, kvízy, křížovky, rébusy, různé soutěže, výlety, exkurze apod.

Budeme využívat různých výtvarných technik jako je malba, vystřihování, lepení, skládání, koláže, otiskování apod. Budeme se učit nové písničky, básničky a číst si krátké příběhy či pohádky z celého světa.