Upozorňujeme Vás, že den otevřených dveří naplánovaný na 11. 3. 2020 se ruší. 

Další plánovaný den otevřených dveří je 2. 4. 2020. 

Pokud chcete poskytnout nějaké informace, obraťte se na kancelář nebo vedení školy.