30Dub/15

Londýn: Informace a pokyny pro rodiče

!! Podrobné pokyny pro rodiče (pdf) !!

Výňatek ze smlouvy o zájezdu týkající se STORNOvacích podmínek:

Není-li důvodem odstoupení zákazníka porušení povinnosti cestovní kanceláře (dále jen CK) stanoveným smlouvou o zájezdu (dále jen SZ) nebo odstoupí-li CK od SZ před zahájením zájezdu z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit CK odstupné ve výši účelně vynaložených nákladů CK (způsobených odstoupením) a to až do skutečné výše těchto nákladů, nejméně však Pokračování