30Čvc/21

Změny ve školním roce 2021/2022

Důležité informace a změny pro školní rok 2021/2022

1. Poplatek za školní družinu činí 200,- Kč/měsíc, tedy 2000,- Kč za rok. Hrazeno ve dvou splátkách: první splátka (září – prosinec) 800,- Kč musí být uhrazena do  30.9.2021, druhá splátka 1200,- Kč (leden – červen) musí být uhrazena do  31.12.2021. Žákům, kteří navštěvovali školní družinu v loňském roce bude částka za uzavření školy odečtena v platbě za první pololetí. Prosím věnujte pečlivě informaci v deníčku školní družiny (lísteček s číslem účtu). 

Pokud dítě navštěvuje školní družinu 1 – 2 x týdně, činí platba 130,- Kč měsíc, tedy 1300,-Kč na rok. Platí se převodem na účet. Číslo účtu a variabilní symbol (speciální pro školní družinu) bude mít dítě uvedeno v družinovém deníčku. Prosíme o správné udání variabilního symbolu při zadávání platby. Do poznámky uveďte jméno dítěte, pro snažší dohledání platby.   V případě platby hotově u vedoucí školní družiny je nutná přesná částka platby.

2. Provoz ranní školní družiny – 06:15 – 07:35 hod  (ranní družina je v provozu od 2.9.2021)

3. V době od 14:00 hod do 15:00 hod děti nevydáváme, pouze ve vyjímečných  případech a pokud jsme na školním hřišti či ve třídě, 

4. Změny v odchodech dětí ze ŠD pište na samostatné lístečky, s upřesněním data, času a podpisu zákonného zástupce.

5. Z důvodu bezpečnosti dítěte může vychovatelka požádat vyzvedávající osobu o předložení  průkazu se jménem a fotografií.

6. Dítě ze školní družiny může vyzvedávat pouze osoba starší 18-ti let, která  je   uvedena v zápisním lístku nebo má zákonným zástupcem dítěte zakoupený čip.

7. Z důvodu nařízení o ochraně osobních důvodů bude nutné ke každé osobě uvedené v zápisním lístku předložit souhlas se zpracováním osobních údajů. Každé dítě obdrží jeden souhlas, je nutné si okopírovat dle počtu osob v zápisním lístku, popř.   vytisknout z webových stránek školy.

8.Kontrolujte a podepisujte, prosím, pravidelně družinové deníčky, veškeré změny v provozu družiny budou dětem včas zapisovány.

Řád školní družiny a klubu zde: řád ŠD 2022
GDPR k zápisnímu lístku zde: gdpr k ZL

Prominutí úplaty zde: prominutí úplaty

Odhláška ze ŠD zde: odhláška ze ŠD


Vychovatelky školní družiny:

Mgr. Michaela Lusková  – vychovatelka 1. odd. ŠD, vedoucí ŠD a ŠK
Lenka Procházková – vychovatelka 2. odd. ŠD
Eva Bártová – vychovatelka 3. odd. ŠD
Iveta Musilová – vychovatelka 4. odd. ŠD
Mgr. Jelena Zelinková – vychovatelka 5. odd. ŠD

Co nás čeká ve školním roce 2021/2022

       Vzhledem k tomu, že jsme si, z důvodu coronavirové situace, neměli možnost plně dobýt  pevnost Družiny, rozhodli jsme se k jejímu dobytí v letošním školním roce. Pro školní rok 2021/2022 nás tedy čeká opět téma Klíče od pevnosti Družina. ….. Budeme tedy hledat klíče k jejímu dobytí.A že nás čeká spousta srandy, zábavy, tradičních i netradičních soutěží se přesvědčíte  v průběhu celého školního roku. 

Práce s dětmi je plánovaná dle rámcového vzdělávacího programu a naší snahou je vytvářet mezi dětmi kamarádské vztahy a podporovat jejich sociální cítění. Při práci se snažíme vycházet  z dětských zájmů  a koníčků a snažíme se zajímavou a hravou formou prohlubovat znalosti, dovednosti a vědomosti dětí.

 Ve školním roce 2021/2022 se ve školní družině  Masarykovy základní školy       opravdu vůbec nudit nebudeme.    Každý měsíc jsme věnovali jednomu tématu, se kterým budeme pracovat celý daný  měsíc – budeme hrát různé hádanky, kvízy, křížovky, rébusy, různé  soutěže, výlety a exkurze apod. Dovíme se spoustu zajímavostí z domova i ze světa, ze života sportu, zdraví,  květin i zvířat.

Budeme využívat  různých výtvarných technik jako je malba, vystřihování, lepení, skládání,  koláže, otiskování apod. Budeme se učit nové písničky, básničky a číst si krátké příběhy či pohádky nejen z naší země, ale i z celého světa.

 

 

08Říj/19

Sportovní kroužek na naší škole

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vašim dětem nabídnout nový sportovní kroužek, který je na naší škole zajišťován Městským sportovním klubem Brno, v rámci projektu „Sportovci do škol“. 

Kroužek bude probíhat každý pátek ve dvou skupinách: 1-2. třída v době od 13:30 – 14:30 hod, 3 – 5. třída v době od 14:30 – 15:30 hod. 

Kroužek je pod vedením kvalifikovaných trenérů a děti si zde mohou vyzkoušet více sportů (např. fotbal, baseball, basketbal, házenou apod.) .  KROUŽEK JE ZDARMA.

PŘIHLÁSIT SVÉ DÍTĚ MŮŽETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH:  www.sportovcidoskol.cz

13Srp/18

Systém přihlašování dětí na akce školní družiny

Nabídka akcí bude vždy vyvěšena na webových stránkách školy (v sekci akce školní družiny) a dále pak ve vestibulu
školní družiny – skleněné dveře u družiny. V případě Vašeho zájmu o nabízenou akci můžete přihlásit své dítě u vedoucí školní družiny, kde rovněž uhradíte částku za akci. Akce se zúčastní děti, kteří budou nejdříve přihlášeni, a kteří budou mít uhrazen poplatek za akci.
Počet míst je omezen.

přihláška na akce školní družiny zde:PŘIHLÁŠKA NA AKCI ŠKOLNÍ DRUŽINY

18Dub/18

ZÁPIS DO 1. TŘÍD SE BLÍŽÍ!

Zápis proběhne
20. 4. 2018 od 14.00 do 18.00 hod
21. 4. 2018 od 9.00 do 12.00 hod

Využijte ELEKTRONICKOU ŽÁDOST na
https://zapisdozs.brno.czPo přihlášení si rezervujte daný termín zápisu na naši školu (den a hodinu). Při využití rezervačního systému nebudete muset dlouho čekat. Vyberte si den a hodinu, která Vám vyhovuje.

Zapisujeme děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a děti s odkladem školní docházky pro školní rok 2017/2018.

Je možné zapsat i děti, kterým bude 6 let až po 1. 9. 2018. Podmínkou je doporučení z PPP (narození do 31.12.2012) nebo doporučení PPP a vyjádření pediatra (narození po 31.12.2012).
Pokračování