04Lis/16

Halloween opět ovládl Kamenačky!

Ve středu 2. 11. se vybraní žáci 5. až 9. tříd již tradičně zúčastnili halloweenského průvodu na prvním stupni naší školy. Na základě reakcí našich nejmenších žáčků lze soudit, že se strašidelný průvod oživlých mrtvol, různorodých monster a duchů povedl a všem, i přes prvotní strach, udělal radost z nevšedního zážitku. Součástí tohoto průvodu bylo také přednášení připravených anglických básniček o tomto anglosaském lidovém svátku. Ukázky z průvodu a nejpovedenější kostýmy lze najít v galerii tohoto článku.

Pokračování

29Říj/16

Nejistý termín sběru papíru 29. a 30. listopadu

Vážení rodiče,
termín sběru papíru a použitých elektrospotřebičů, který byl naplánován na 29. a 30. listopadu je nejistý. Není dosud jasné, zda bude možné použít vjezd na školní dvůr. Kontejner do vjezdu můžeme nechat postavit teprve tehdy, až budeme mít dvůr předaný k užívání.otaznik_1

Může to být koncem listopadu, ale také to může být až začátkem prosince. Přesné datum zatím nelze stanovit, vše se odvíjí od průběhu dokončovacích prací stavby školního hřiště a od vydání kolaudačního rozhodnutí.

O přesném termínu sběru (může se jednat i o původní naplánovaný termín) Vás budeme informovat na webových stránkách a do žákovských knížek dětí. Děkujeme za pochopení.

29Říj/16

Tzv. „ředitelské volno“ 18. 11. 2016

Upozornění pro rodiče

Na pátek 18. listopadu 2016 vyhlašuje ředitel školy

dle par. 24, odst. 2, zákona č. 82/2015 Sb., v platném znění o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – „Školský zákon“

Volný den,
tzv. „ředitelské volno“.

Podrobnosti:
Školní vyučování je v uvedený den zrušeno.
Mimo provoz bude také školní družina i školní stravovací provoz.
Školní vyučování bude obnoveno, dle řádného rozvrhu, v pondělí 21. 11. 2016

V Brně, 29. 10. 2015                                                                                                       Mgr. Jiří Šebela, ředitel školy

27Říj/16

Stavba hřiště a tělocvičny – obrazová reportáž ze stavby 7.díl

Prohlížím si papírový „komín“ dokumentace zápisů z mnoha kontrolních dnů, výkresů, popisů situace, zápisů z rozhodnutí rad, předávacích protokolů, položkových rozpočtů a dalších dokumentů. Stoh dokumentace má mnoho centimetrů na výšku. Běží mi hlavou tisíce slov a opravdu mnohá jednání.

Jedno, v dnešní době obyčejné, školní hřiště. V dobré kvalitě, ale dnes standard. Hřiště je zakleto v těch papírech. A také v mnoha rozhodnutích, podpisech, očekáváních, zklamáních, neuvěřitelném úsilí mnohých, je schované ve velké nedůvěře, ale i v úžasně silné naději. Je skryté v činech těch, kteří škole ukradli čas, ale také v činech jiných, kteří čas dohonili a škole, dětem a učitelům vrátili radost.

Těm druhým děkujeme. Na ty první zapomeneme.
Pokračování

18Říj/16

Stavba hřiště a tělocvičny – obrazová reportáž ze stavby 6.díl

20161018_142815Stavba hřiště a šaten roste firmám pod rukama. Konečně to vzal někdo pořádně do ruky. Bkom a. s. a další firmy se snaží finišovat. Je takřka neuvěřitelné, kolik toho stihnou za jeden den. Každý den jsou na dvoře školy desítky lidí a mnoho strojů. V úterý ráno 18. října byl na hřišti jen jemně uválcovaný štěrk, odpoledne už dvě vrstvy asfaltu.

Pokračování

17Říj/16

Přírodovědný klokan

Dne 12. 10. se žáci  8. a 9. ročníku zúčastnili soutěže Přírodovědný klokan. Žáci během 40 minut řešili otázky z přírodovědných předmětů – matematiky, fyziky, přírodopisu a zeměpisu.

Nejlepšími řešiteli jsou:
1. místo: Monika Jakoubková z 8.B
2. místo: Anna Jedličková z 9.A
3. místo:  Zuzana Musilová z 9.A

Všem výhercům gratulujeme.

13Říj/16

Družinový výlet do modelového světa

V úterý 11. 10. 2016 jsme s družinkou navštívili Modelový svět. Hned po příchodu bylo jasné, že bude legrace. Tolik aut, letadel, lodí a vlaků všech možných velikostí, najdete právě tady. Mohli jsme si sami vyzkoušet, jak je těžké ovládat závodní auto, zasoutěžit si, kdo z nás je na dráze rychlejší. Zkouška v ovládání auta byla těžká, ale někteří z nás ji zvládli dokonale.

Pokračování

10Říj/16

Druhé kolo senátních voleb, omezený provoz školy

Vzhledem k tomu, že se v pátek 14.10. 2016  koná 2. kolo senátních voleb, bude na budově Kamenačky 2 (první stupeň) naší školy ukončeno vyučování v 11.40 hod. (4. vyučovací hodina). Výuka ve třídách prvního stupně bude ukončena po čtvrté vyučovací hodině. Žáci půjdou na oběd během čtvrté vyučovací hodiny. Po její skončení odejdou domů nebo do školní družiny.

Od 11:40 probíhá v prvním poschodí budovy Kamenačky 2 úklid, od 12:00 příprava voleb. V přízemí bude zachován provoz školní družiny pro děti z prvních, druhých a třetích tříd.

Pokračování