26Led/16

Volná místa v přípravných skupinkách pro předškoláky

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

stále ještě máme volná místa v přípravných skupinkách pro předškoláky – Edukativně stimulačních skupinkách.

Informativní schůzka se koná ve středu 27. ledna 2016 v 16 hod. Vchod z ulice Kamenačky – stará budova, otevřeno 15 minut před začátkem, třída 1.A.

Dozvíte se zde konkrétní informace o průběhu skupinek a rozpis lekcí. Proběhne také platba – 600 Kč.

Těšíme se na viděnou

Mgr. Ivana Nekudová a Mgr. Hana Navrátilová

 

21Led/16

Zápis dětí do prvního ročníku 2016/2017

Vážení rodiče, děkujeme Vám za projevenou důvěru. Po zápisu, který proběhl v níže uvedených termínech oznamujeme, že po zařazení dětí s odkladem povinné školní docházky připravujeme na školní rok 2016/2017 dvě první třídy a místo máme pro 55 dětí.

Termíny a způsob zápisu do prvních tříd

  • pátek 15. ledna 2016 od 14 do 18 hod
  • sobota 16. ledna 2016 od 9 do 12 hod

Povinná školní docházka začíná pro dítě v následujícím školním roce po dosažení šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Letošní zápis se týká dětí narozených v době od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010 a dětí s odkladem povinné školní docházky. (školní rok má 12 měsíců – září až srpen včetně)

  • Nemůžete-li se v uvedených termínech z vážných důvodů k zápisu dostavit, nabízíme termín dodatečného zápisu  v pátek 12. 2. 2016 od 14 do 16 hodin. Nejlépe je se telefonicky domluvit s kanceláří školy.
    Tel. č. 548 426 012 nebo 702 012 044.

Co mohou rodiče čekat při zápisu dítě na naši základní školu:

  • Rodiče přijdou s dítětem k zápisu do budovy Kamenačky 2.
  • Starší žáci ze druhého stupně se jich ujmou a nasměrují je do odpočinkové místnosti v prvním poschodí. Dítěti bude přiděleno číslo – kolíček s obrázkem. Tím bude určeno pořadí přicházejících.
  • Rodiče i děti mohou odložit kabáty a vyčkají, až si pro ně přijde zapisující učitel prvního stupně.

Pokračování

07Led/16

Letos je LVK prvního stupně, Němčičky, podesáté

Věřte nevěřte, lyžařský výcvikový kurz prvního stupně pod vedením paní učitelky Nekudové má v letošní lyžařské sezóně výročí. MZŠ Kamenačky ho ve spolupráci se Sokolem Němčičky pořádá již podesáté.

Vše je jak má být, paní učitelka Nekudová objednala sníh a ten se skutečně začal sypat. Je tedy nasněženo, máme instruktory a jejich pomocníky, máme tolik malých lyžařů, že kdyby jeli všichni ani by se na svah nevešli. Můžeme se tedy těšit na začátek.
Pokračování

07Led/16

Den otevřených dveří, pátek 8. 1. 2016

20151014_150542Vážení rodiče, především Vám je věnován den otevřených dveří, který naše škola pořádá
8. 1. 2016.

Dveře školy jsou Vám volně otevřeny od 8. do 12. hodiny dopoledne. Vstupovat do školy je ovšem nutno pouze přes vrátnici na budově Kamenačky 4, tedy přes hlavní vchod.

Můžete se pohybovat po budovách školy, prohlédnout si místa přístupná žákům, zeptat se pracovníků školy na to, co potřebujete o naší škole vědět. Můžete také vstupovat do tříd během výuky a podívat se, jak to Vašim i jiným dětem jde. Pokud přijedete s kočárky, je možno je zaparkovat uvnitř vchodu u vrátnice.

Po budovách Vás provedou nebo Vám určí směr prohlídky žáci osmého ročníku. Školu dobře znají a i oni Vám rádi odpoví na Vaše dotazy. Vedení školy je Vám rovněž k dispozici pro Vaše dotazy, pokud tedy zrovna neučí nebo neřeší naléhavé záležitosti provozního charakteru.

Těšíme se na Vás.                                                    vedení školy

22Pro/15

Krásné Vánoce

PF 2016VÁNOČNÍ PŘÁNÍ MZŠ

Vážení rodiče, Vážení příznivci školy,

pracovníci školy Vám přejí krásné Vánoční svátky plné pohody, klidu a radosti Vašich dětí.

Po vánočních prázdninách začíná vyučování běžným rozvrhem v pondělí 4. ledna 2016.

O týden později se setkáme s Vámi na třídních schůzkách a hovorových hodinách, které jsou naplánovány na úterý 12. ledna 2016. Pro rodiče dětí z prvního stupně začínají jako obvykle v 17 hodin, pro rodiče dětí ze druhého stupně v 17.30.

Vedení školy

17Pro/15

Zápis dětí do prvního ročníku 2016/2017 – elektronická podpora

Děkujeme všem rodičům za projevenou důvěru. Po zápisu, který již proběhl oznamujeme, že po zařazení dětí s odkladem povinné školní docházky připravujeme na školní rok 2016/2017 dvě první třídy a místo máme pro 55 dětí.

Vážení rodiče, letošním systém elektronické podpory zápisu, který zprovozňuje OŠMT MMB nenahrazuje zápis jako takový. Uvedený systém pouze upřesňuje počty dětí, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy a počty dětí opravdu přicházející k zápisu. V žádném případě není náhradou zápisu, jen jeho vylepšením.
Pokračování