24Dub/19

Den Země na naší škole

I letos jsme se věnovali oslavám Dne Země. Ve středu 17. 4. 2019 byly pro děti prvního stupně připraveny na školním dvoře stanoviště s úkoly. Děti si mohly vyzkoušet např. hod šiškou na cíl, třídění odpadu, jízdu plastovou popelnicí mezi kužely, řešení rébusů apod. Hned na začátku všechny děti dostaly vyplňovací lístečky a začaly obcházet jednotlivá stanoviště. Za svůj aktivní přístup dostávaly odměny. Letošní akce se zdařila a za pomoc děkujeme žákům 9. třídy.
Pokračování

17Dub/19

Náš projekt „Paměť národa“

Na tento projekt jsme se těšili, protože nás zajímá historie a je mnohem zajímavější poslouchat  člověka, který tu „historii“ zažil na vlastní kůži. Skutečné příběhy bohužel nenajdete v učebnici dějepisu. Tento projekt  nás naučil, že příběhy jsou všude kolem nás, jen je třeba se v dnešní uspěchané době zastavit a zaposlouchat se.

Na začátku projektu jsme se museli naučit spoustu věcí. Tak například jak správně klást otázky, jak používat diktafon, na co se máme vlastně ptát a tak. Když jsme byli už kompletně proškolení, tak to konečně přišlo! Pozvali jsme si pamětnici k nám do školy. Paní doktorka Zora Trňáčková k nám přijela ze Slavkova u Brna. Pokračování

17Dub/19

Anglicky v 5.Béé

Pozor, pozor!! Milí čtenáři! Dne 28. 3. 2019 jsme dokončili náš první třídní „megaprojekt“ na téma „School“. Jak jste se už z názvu mohli dovtípit, jednalo se samozřejmě o projekt v anglickém jazyce a MY, odvážní žáci 5.B, kteří jsou už od přírody tak trochu dobrodružné povahy, jsme do toho šli se vší vervou, nám vlastní. Bylo nás 7. Naše práce jsme byli představit našim mladším spolužákům ve 4. ročnících. A co že jsme to vlastně prezentovali? Škola, jakou bychom chtěli mít! Tady jsme mohli popustit uzdu naší fantazii hóóódně móóóc. Pokračování

16Dub/19

Pythagoriáda 2018/2019 – školní kolo

Dne 8. dubna se na naší škole konalo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Vybraní žáci 5. až 8. ročníku měli 60 minut na vyřešení 15 netradičních matematických úloh. Nejlepší z nich postoupí do okresního kola, které se bude konat na konci května.

Děkujeme všem za účast a blahopřejeme k dosaženým výsledkům.

Nejlepší řešitelé jednotlivých kategorií jsou: Pokračování

01Dub/19

Projektunterricht 8.A

V hodinách německého jazyka v rámci projektové výuky žáci osmého ročníku zpracovali projekt na téma Škola. Osmáci se učí němčinu teprve prvním rokem a při zpracování projektu využili všechny dosud získané znalosti z probraného tématu škola. Žáci pracovali ve dvojicích, popisovali rozvrh hodin, ptali se v rozhovorech na jednotlivé předměty ve škole, popisovali školní potřeby atd. Práce žáků si můžete prohlédnout na přiložených fotografiích.  Pokračování

29Bře/19

Matematický  klokan na Kamenačkách

22. března jsme psali, tak jako mnoho škol ve světě, matematickou soutěž. Účastní se jí žáci už od 2. tříd. Druhé a třetí třídy soutěží v kategorii Cvrček, čtvrté a páté v kategorii Klokánek, šesté a sedmé v kategorii Benjamin a osmé s devátou třídou v kategorii Kadet.
Celkem psalo 165 žáků.
Mezi nejlepší patřila vítězka kategorie Klokánek Veronika Vaňáčková, která jediná získala plný počet bodů  a to 120.
V kategorii Kadet zvítězil Jirka Janásek s 77 body, v kategorii Benjamin Lukáš Mudra s 80 body a v kategorii Cvrček Nikola Preclíková s 74 body (zde je to z 90 bodů).
Všem zúčastněným děkuji, gratuluji vítězům a těším se na příští soutěž. Pokračování

28Bře/19

Vídeň

Dne 20. 3. 2019 jsme se všichni natěšení sešli v 7.45 hodin před školou s batůžky na zádech a s plnými peněženkami. Nasedli jsme do autobusu, kde už byli všichni účastníci zájezdu z 6., 8. a 9. tříd. Absolvovali jsme zhruba dvouhodinovou cestu s kratší přestávkou, než jsme dojeli do Vídně.
Cestou s námi jel i pan průvodce, který nás průběžně seznamoval s rakouskou kulturou.
Naše první zastávka byl Schönbrunn, kde jsme navštívili pouze muzeum kočárů a následně jsme zavítali i do krásných zahrad. Pokračování