08Dub/21

Organizace výuky od 12. dubna 2021

Rotační výuka 1. stupně, 2. stupeň pokračuje v distanční výuce.

Od 12. 4. nastoupí žáci 2.A; 2.B, 3.A, 5.A a 5.B

Od 19. 4. nastoupí žáci 1.A, 1.B, 3.B, 4.A a 4.B

V pondělí a ve čtvrtek budou žáci účastnící se prezenční výuky testováni antigenními testy – výtěr z nosu. Prosíme rodiče, aby si o testování s dětmi promluvili a uklidnili je, případně si podobný test domů zakoupili a vyzkoušeli testování s dětmi v klidu doma. Rodičům bude rozeslán návod i s instruktážním videem, aby mohli postup dětem vysvětlit. Pokračování

28Bře/21

Matematický klokan 2021 – výsledky

Naše škola se, jako každoročně, zúčastnila této významné jednokolové mezinárodní soutěže. Letos jsme psali distančně. Zúčastnilo se celkem 112 žáků druhého stupně a 169 žáků 2. až 5. tříd z prvního stupně.

Účastnili jsme se v kategorii Cvrček (2. a 3. třída), Klokánek (4. a 5. třída), Benjamin (6. a 7. třída) a Kadet (8. a 9. třída).

Podívejte se na výsledky: Pokračování

27Úno/21

Organizace výuky od 1. března 2021

Na základě Usnesení vlády ČR ze dne 26. 2. 2021  se zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole. Žáci 1. a 2. tříd od 1. března přechází na distanční výuku. Pokračuje distanční výuka ostatních ročníků. 

Školní družina je mimo provoz.

Školní jídelna je také mimo provoz, obědy jsou žákům odhlášeny.

Pokud budete žádat o ošetřovné, bližší informace najdete zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Škola nevyplňuje žádné potvrzení o uzavření školy.

Všichni doufáme, že se podaří epidemii zvládnout co nejdříve, a my se opět budeme moci setkat ve škole.

S přáním pevného zdraví
Martina Zavřelová
ředitelka školy

17Úno/21

Hudební výchova v době distanční výuky

Ani v době distanční výuky v hudební výchově neleníme. Žáci 4. ročníku měli nachystat hádanku pro paní učitelku. A jak si s úkolem poradili? Můžete si vyzkoušet sami, jestli poznáte, o jakou lidovou píseň se jedná. Hádanky najdete v přiloženém dokumentu.

HÁDANKY – SOLMIZAČNÍ SLABIKY

Hudební hádanku najdete zde: