02Zář/19

Ředitelské volno 20. 9. 2019

Oznamuji Vám, že v souladu s § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,  vyhlašuji z provozních a organizačních důvodů pro základní školu a školní družinu na pátek 20. 9. 2019 volný den, tzv. ředitelské volno.

V provozu nebude ani školní jídelna, žáci mají automaticky odhlášený oběd.

Mgr. Martina Zavřelová
ředitelka školy

27Srp/19

Organizace prvního školního týdne

Školní rok 2019/2020 začne v pondělí 2. 9. v 8.00 hod na školním dvoře. Vstup bude probíhat bránou do dvora, která se nachází mezi budovami Kamenačky 2 a Kamenačky 4. Srdečně zveme všechny žáky, rodiče, prarodiče i návštěvníky.  Zde slavnostně přivítáme naše prvňáčky a začne tak spolupráce 1. a 9. tříd. Pak se žáci rozejdou s třídními učiteli do učeben, kde si popovídají o prázdninách a obdrží základní informace k novému školnímu roku. Tento den se žáci nepřezouvají. Předpokládaný konec výuky je mezi 9.30 a 9.40 hod. Provoz školní družiny začne v 9.40 hod.. Upozorňujeme, že v pondělí 2. 9. není ranní družina.

Obědy budou v prvním dnu vydávány od 10.30 do 11.30 ve školní jídelně. Pokračování

22Srp/19

Upozornění – Bakaláři

Vážení rodiče,
během prázdnin došlo k přeinstalaci Bakalářů na nový server. S touto novou instalací došlo ke změně URL adresy pro přihlášení. Nová adresa je:

https://bakalari.zskamenacky.cz/bakaweb/next/login.aspx

Vaše přihlašovací údaje se nezměnily.

Aby fungovala aplikace v mobilním telefonu, je nutné se z aplikace odhlásit a znovu vyhledat naši školu v seznamu škol. Po vyhledání si uložte novou URL adresu a znovu se přihlašte. Návod můžete shlédnout zde.

 

20Srp/19

ŠKOLNÍ DRUŽINA – DŮLEŽITÉ INFORMACE

Upozorňujeme rodiče, že školní družina zahajuje svůj provoz dne 2. září 2019 až po skončení vyučování do 17:00 hod.  V tento den není ranní školní družina. 

Prosíme rodiče žáků, kteří mají z loňského školního roku čipy do školní družiny a jejich dítě nebude již školní družinu navštěvovat o jejich vrácení.  Čipy je možné vrátit v týdnu od 26.8. do 30.8.2019 v době od 08:00 hod do 12:00 hod vedoucí školní družiny Mgr. Michaele Luskové, popř. na základě telefonické domluvy.

 

16Srp/19

Informace k placení obědů ve školním roce 2019/2020

Obědy se platí převodem z účtu do 15. dne předchozího měsíce (v září zaplatíte už na říjen). Při placení z účtu je nutné použít správný variabilní symbol, který je dítěti za tímto účelem přidělen. Variabilní symbol je platný po celou dobu školní docházky.

Obědy se platí na účet školy 19 – 5186500267/0100. Je důležité vyplnit správně variabilní symbol, aby se platba přiřadila; do zprávy pro příjemce napsat jméno žáka a třídu.

Doporučená částka trvalého příkazu (jsou již odpočítány prázdniny i státní svátky):

  1. stupeň          550 Kč
  2. stupeň          600 Kč
  3. stupeň          660 Kč

Pokračování