28Led/21

Pololetní hodnocení

Vážení rodiče,

dnes dostávají vysvědčení pouze žáci 1. a 2. tříd.  Fotografie z rozdávání vysvědčení našim prvňáčkům najdete ZDE. Výpis z vysvědčení v listinné podobě dostanou žáci ostatních tříd nejpozději 3 dny po návratu jejich ročníku na prezenční výuku.

S ohledem na současnou situaci dochází podle nařízení MŠMT ke zpřístupnění pololetní klasifikace v systému Bakaláři. Najdete ho v části Klasifikace – Pololetní klasifikace. Pololetní klasifikace bude v systému zpřístupněna 2 týdny, tedy do 12. února.

Děkujeme za dosavadní spolupráci v 1. pololetí a doufáme, že se žáci v průběhu 2. pololetí vrátí do školy na prezenční výuku co nejdříve.

S přáním pevného zdraví

Martina Zavřelová

 

28Pro/20

Organizace výuky od 4. ledna 2021

Na základě rozhodnutí vlády z 23. 12. 2020 se po vánočních prázdninách, tj. v pondělí 4. ledna, vrátí do školy na presenční výuku jen žáci 1. a 2. tříd. Ostatní žáci se budou vzdělávat distančním způsobem.   

1. a 2. třídy:

Výuka bude probíhat ve škole dle rozvrhu. Stále platí  zákaz sportovních činností a zpěvu, proto výuka TV a HV bude probíhat dle povolených pravidel, případně část bude nahrazena jinými výukovými aktivitami.

Školní družina bude otevřena. Ranní družina bude v provozu od 6.30 hodin. Protože se žáci různých tříd nemají míchat,  žáci budou do začátku výuky ve svých třídách a bude nad nimi vykonáván dohled podobně jako o přestávkách.  Odpolední družina bude v provozu do 17.00 hodin.   Pokračování

16Pro/20

Organizační informace

Vážení rodiče,

MŠMT vyhlásilo 21. a 22. 12. volnými dny. V tyto dny je zakázána osobní přítomnost žáků ve škole. Nebude probíhat presenční ani distanční výuka. Nesmí být v provozu ani školní družina, ani školní výdejna stravy. Žákům byly odhlášeny obědy.

Pokud nenastanou nějaké změny, v pondělí 4. 1. nastoupí do školy celý 1. stupeň a třídy 6.A; 6.B a 9.A, ostatní třídy 2. stupně (7.A, 7.B, 8.A) budou mít distanční výuku. Školní družina bude ve stejném režimu jako před Vánocemi, tedy ráno od 6.30 hod, odpoledne do 17.00 hodin. Obědy budou přihlášeny jen žákům 1. stupně, žáci 2. stupně si musí obědy přihlásit sami. Prosíme o kontrolu v aplikaci www.strava.cz

Třídní schůzky se uskuteční v úterý 12. 1.   Rádi bychom se s Vámi setkali osobně, proto chystáme rezervační systém, který jsme již používali v loňském roce. V případě, že nebude možné osobní setkání, proběhnou třídní schůzky online. O jejich organizaci budete včas informováni.

S přáním klidných Vánoc a zdraví v novém roce 2021

Martina Zavřelová,
ředitelka školy

26Lis/20

Lyžařský kurz pro žáky 1. – 4. ročníku

Vážení rodiče,
rádi bychom Vám a Vašim dětem nabídli tradiční, letos jubilejní, 15. ročník lyžařského výcvikového kurzu v Němčičkách. I když je v současnosti situace s karanténou a koronavirem stále aktuální, věříme, že i letos se nám podaří kurz zdárně uskutečnit k radosti všech zúčastněných.

Termín: 18. – 22. ledna 2021, 15 hodin na svahu v dopoledních hodinách

Místo: lyžařský svah v Němčičkách u Hustopečí, www.sportnemcicky.cz

Cena: 2 000,- Kč V ceně je zahrnuta doprava, týdenní permanentka na vlek, instruktoři, každodenní uskladnění a vysoušení lyžařské výzbroje a výstroje, odměny, čaj atd. V ceně není zahrnuto zapůjčení lyžařské výzbroje. Pokračování

23Lis/20

Organizace od 30. listopadu

Výuka od 30. 11.

  • žáci prvního stupně – presenční výuka
  • žáci devátého ročníku – presenční výuka
  • žáci 6.-8. tříd – rotační  způsob výuky (střídání presenční a distanční výuky po týdnech).

Rotační výuka:
V týdnu od 30. 11. nastoupí žáci 7.A, 7.B, 8.A. Žáci 6.A a  6.B – distanční výuka.
V týdnu od 7. 12. nastoupí žáci 6.A, 6.B.  Žáci 7.A, 7.B, 8.A – distanční výuka.

V těch týdnech, kdy neprobíhá u žáků 6.-8. ročníku presenční výuka v budově školy, bude probíhat distanční výuka v rozsahu tak, jak výuka probíhala doposud.

Presenční výuka bude probíhat dle rozvrhu, který platil od začátku školního roku. Bude omezena výuka volitelných předmětů a tělesné výchovy. Bližší informace se budou objevovat v suplování v Bakalářích. Pokračování

17Lis/20

Organizace od 18. listopadu

Žáci 1. a 2. tříd  se vrací od 18. 11. 2020 do školy na presenční výuku. Výuka bude probíhat dle rozvrhu. Protože jsou zakázány sportovní činnosti a zpěv, výuka TV a HV bude probíhat dle povolených pravidel, případně část bude nahrazena jinými výukovými aktivitami.

Pro ostatní třídy se nic nemění, distanční výuka bude probíhat jako dosud.

Školní družina bude otevřena. Ranní družina bude v provozu od 6.30 hodin, odpolední do 17.00 hodin. Pravidla délky pobytu dětí a způsobu jejich odchodu domů zůstávají stejná jako před distanční výukou.

Školní jídelna bude také v provozu. Všem dětem 1. a 2. tříd jsme obědy od 18. 11. přihlásili. Ve školní jídelně se budou moci stravovat pouze žáci 1. a 2. tříd, ostatní žáci vzdělávající se distančním způsobem si mohou oběd vyzvednout do jídlonosiče a to v době od 11.15  do 12.45 hodin. Pokud máte o obědy zájem, přihlaste si je v aplikaci www.strava.cz, výjimečně volejte 548 426 018 v pondělí 16. 11. od 8 do 10 hod. Možnost přihlášení oběda na středu 18. 11. bude ukončena v pondělí 16. 11. v 10 hod.