16Říj/20

Výdejna obědů mimo provoz

Vážení rodiče,

vzhledem k velmi malému zájmu o obědy po dobu distanční výuky, bude činnost výdejny obědů přerušena. Výdejna bude až do odvolání mimo provoz.

Obědy jsou všem žákům až do odvolání odhlášeny. Prosíme rodiče o kontrolu na www.strava.cz

Martina Zavřelová

13Říj/20

Organizace výuky od 14. 10. 2020

Vážení rodiče,

na základě Usnesení vlády ČR ze dne 12. 10. 2020  organizace vzdělávání na naší škole bude probíhat takto:

Od středy 14. 10. do 1. 11.  je škola pro žáky uzavřena. Distanční výuka bude realizována systémem, který se osvědčil již na jaře – online hodinami a zadáváním samostatné práce pro žáky.  

  1. stupeň

– online hodiny si učitelé zorganizují v MS Teams v individuálnější podobě → budou v menších skupinkách žáků, bližší informace pošle třídní učitel
– dále bude zadávána práce pro žáky pomocí Bakalářů

  1. stupeň

– online hodiny budou probíhat v MS Teams, rozvrh online hodin platný od pondělí 19. 10. bude zaslán přes Bakaláře, nasazení online hodin bude vycházet z běžného rozvrhu
– samostatná práce pro žáky bude zadávána pomocí Moodle
– na  tento týden již proběhla domluva na online hodiny a zadání práce v jiném režimu Pokračování

12Říj/20

Vyhlášení voleb do školské rady – ZRUŠENO

Ředitelka Masarykovy základní školy, Brno, Kamenačky 3591/4 v souladu s §167 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a v souladu s volebním řádem pro volby členů školských rad vydaným zřizovatelem, vyhlašuje řádné volby do školské rady za zákonné zástupce žáků a za pedagogické pracovníky.

Ředitelka školy vyzývá zákonné zástupce žáků, aby odevzdali návrhy na kandidáty z řad zákonných zástupců žáků. Zákonný zástupce může za kandidáta navrhnout i sám sebe. Podání návrhů kandidátů za zákonné zástupce je možné e-mailem nebo osobně do 27. 10. 2020 do 12.00 hod v kanceláři školy. Navržený kandidát musí se svou kandidaturou souhlasit.

Volby se budou konat v době třídních schůzek dne   
10. 11. 2020   v přízemí MZŠ Kamenačky 4 v době od 16:30 do 18:00 hod. Pokračování

11Říj/20

Adaptační kurz 6AB 2020

Adaptační kurz šestých tříd

Přechod na druhý stupeň je pro mnohé žáky významným krokem. Mnohdy je spojen s příchodem do nového třídního kolektivu. Dvě úplně nové třídy vytvořili na naší škole šesťáci, proto jsme pro ně již tradičně připravili adaptační kurz. Cílem kurzu je vzájemně se lépe poznat a vytvořit soudržnou třídu, která bude celé čtyři roky táhnout za jeden provaz. Pokračování

09Říj/20

Organizace výuky od 12. 10. 2020

Na základě krizového opatření vlády ze dne 8. 10. 2020 se mění organizace vzdělávání na naší škole takto:

  1. stupeň – výuka beze změny jen s těmito opatřeními:

                       – nadále je zakázán zpěv,
                       – je zrušena výuka plavání. Tato výuka bude nahrazena TV.

  1. stupeň – výuky se osobně účastní polovina tříd
    • Od 12. do 16. 10. prezenční výuka ve škole tříd 6.A, 6.B a 8.A
    • Od 19. do 23. 10. prezenční výuka ve škole tříd 7.A, 7.B a 9.A

        Třídy, které nemají presenční výuku, se budou vzdělávat distančně. Distanční výuka je povinná, žáci dostanou informace od TU. Pokračování

08Říj/20

Dopravní výchova

Dopravní výchova na 1. stupni ZŠ je součástí školního vzdělávacího plánu a je zakomponována do učiva všech ročníků. Jako rozšíření výuky o praktické činnosti jsme pro žáky páté třídy zajistili dopolední cvičení v terénu na modelovém dopravním hřišti u ZŠ Pastviny v Komíně.

Nejprve děti absolvovaly teoretickou přípravu. Procvičily si své znalosti dopravních značek, povinnosti řidiče a pravidla pohybu po dopravních komunikacích.

Poté si pod vedením zkušených instruktorů prakticky odzkoušely nacvičené situace na elektro autíčkách a kolech. Malí řidiči zvládli kruhový objezd, světelné křižovatky i překážku v jízdním pruhu. Upevnili si pravidla pro odbočování, pro přejezd přechodu pro chodce i dodržování rychlosti a bezpečné vzdálenosti. Pokračování

02Říj/20

Organizace vzdělávání od 5. 10. 2020

Vážení rodiče
na základě Usnesení vlády České republiky a Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje platného od 5. 10. 2020 Vám sděluji organizační změny ve výuce na naší škole.

Hudební výchova – „součástí vzdělávání není zpěv“, tzn. v hodinách HV a v ostatních předmětech nezpíváme.

Tělesná výchova

  • na 1. stupni – výuka beze změny
  • na 2. stupni – „součástí vzdělávání není sportovní činnost uvnitř i venku“

Z tohoto důvodu od 5. do 16. 10. budou odvolány všechny okrajové hodiny TV a volitelných SH. Hodiny uvnitř vyučovacích bloků budou mít jinou vzdělávací náplň. Pokud by byla opatření prodloužena, byl by pro hodiny TV stanoven náhradní program. Pokračování

01Říj/20

V zdravém těle zdravý duch

Ve středu 23. září proběhl odložený 5. ročník lehkoatletického trojboje žáků 1. stupně naší školy. Kvůli zákazu sportování a sdružování se na konci loňského školního roku jsme závody přesunuli z června na letošní září. I s rizikem opětovného zákazu či nejistoty počasí.
Vše nám ale perfektně vyšlo. Obloha byla čistá, teploty příjemné a vítr žádný. Ministerská doporučení ještě minimální. Sportovci sice skoro bez tréninku ale za to natěšení a nadšení. Sportoviště upravená, rozhodčí i pomocníci z „devítky“ od rána připravení, diplomy a odměny nachystány. Pokračování