All posts by Martina Zavřelová

04Zář/20

Zahájení školního roku

Slyšeli jste tu ránu, jak dnes prvňáčkům spadl kámen ze srdce? Není se čemu divit. Navzdory nevyzpytatelné a napínavé covidové situaci jim dnes školy přeci jen nikdo nezavřel a oni tak o svůj velký den nepřišli. Ba naopak, náležitě si jej užili.

Při slavnostním přivítání v jídelně zářily nejen jejich nové aktovky, ale i  zvídavé obličeje.

Paní ředitelka je přivítala vlídnými slovy, taktéž učinili i zastupitelé městské části, deváťáci jim připnuli odznak MZŠ Kamenačky, aby děti věděly, kam patří, a potom už si je odvedly do tříd jejich paní učitelky – 1. A paní učitelka Jana Kopišťová a 1. B paní učitelka Dagmar Divišová. Pokračování

01Zář/20

Aktualizace Bakalářů

Firma Bakaláři software s.r.o. vydala nové aktualizace školního informačního systému, které jsme nainstalovali. Někteří rodiče nás upozorňují na problémy s aplikací Bakaláři. K jejich odstranění většinou stačí odhlášení z aplikace, její aktualizace na nejnovější verzi (Bakaláři – oficiální aplikace = Bakaláři OnLine) a opětovné přihlášení.

27Srp/20

Program prvního dne našich prvňáčků

Sraz bude na prostranství před hlavním vchodem Kamenačky 4 mezi 7.45 – 7.55 hodin. Paní učitelky budou mít cedulky s označením třídy a seznamy žáků.

V 8 hodin nastane společný přesun na slavnostní zahájení školního roku na školní dvůr.  Zde proběhne krátké přivítání, v rámci kterého naši prvňáčci dostanou od deváťáků pamětní placky. Po  tomto zahájení se přesunou děti se svými rodiči do tříd. Třídní učitelky a vychovatelky školní družiny přivítají všechny v nových prostorách a sdělí rodičům i dětem důležité informace.

Naše škola pustí během celého prvního dne rodiče prvňáčků i do vnitřních prostor, ale žádáme rodiče, aby ve vnitřních prostorách používali z preventivních důvodů roušku.

Předpokládaný konec prvního dne je asi v 10 hodin. Děti si poté převezme vychovatelka školní družiny nebo mohou odejít se svými rodiči domů.

27Srp/20

Organizace prvního týdne

Školní rok 2020/2021 začne v úterý 1. 9. v 8.00 hod.

Všichni žáci se sejdou na školním dvoře. Vstup bude probíhat bránou do dvora, která se nachází mezi budovami Kamenačky 2 a Kamenačky 4. Zde slavnostně přivítáme naše prvňáčky a začne tak spolupráce 1. a 9. tříd. Pak se žáci rozejdou s třídními učiteli do učeben, kde si popovídají o prázdninách a obdrží základní informace k novému školnímu roku. Předpokládaný konec výuky je mezi 9.15 a  9.20 hodin.

Tento den se žáci nepřezouvají. Pokračování

26Srp/20

Rozdělení prvňáčků do tříd

V přiloženém dokumentu najdete rozdělení žáků budoucích prvních tříd školního roku 2020/2021 do tříd 1.A a 1.B.  V seznamu jsou jména třídních učitelek a ID čísla budoucích žáků.

Třídní učitelkou 1.A bude Mgr. Jana Kopišťová, třídní učitelkou 1.B bude Mgr. Dagmar Divišová.

Těšíme se na naše prvňáčky a vůbec na všechny žáky naší školy.

Rozdělení do tříd 1.A a 1.B

17Srp/20

Informace k placení obědů ve školním roce 2020/2021

Od 1. 9. 2020 dochází ke změně ceny obědů. Více informací naleznete zde.

Zakoupení čipu na obědy a zaplacení obědů na září pro žáky prvních tříd, bude možné v týdnu od 24. 8. Více informací naleznete zde.

Stávajícím strávníkům doporučujeme přihlásit se na strava.cz a zjistit velikost zůstatku peněz na obědovém účtu. Pokud máme větší přeplatek na účtu, nastavte začátek platby ve školním roce 2020/2021 až po vyčerpání tohoto přeplatku (např. od listopadu).

Všem strávníkům jsou automaticky přihlášeny obědy od 1. září. Pokud nemáte o oběd 1. září zájem, přes stránky strava.cz si ho odhlaste nejpozději ve čtvrtek 27. 8. 2020

Případné dotazy zodpoví p. Moudrá tel. 548426015 nebo p. Pacnerová tel. 548 426 018

Dne 1. 9. budou obědy vydávány od 10.30 do 11.30 hodin.

 

16Čvc/20

Kompletní oprava učebny Aj pro 1. stupeň a dalších prostor

I během prázdnin není naše škola opuštěná a prázdná. Snažíme se maximálně využít letní volnou budovu a připravit pro všechny ještě lepší prostředí.

Můžete se tak těšit na kompletně opravenou učebnu anglického jazyka pro 1. stupeň i s novým interaktivním panelem a nábytkem, dále opravený vstup do družiny a navazující chodbu. Také vychovatelky školní družiny budou mít svoji malinkou sborovnu nově opravenou a vybavenou novým nábytkem.

Na přiložených fotografiích je poznat, že práce jsou v plném proudu.  Pokračování

29Čvn/20

Konec školního roku

Tak nám skončil další školní rok. Závěrečné loučení deváťáků bylo nachystáno tak jako každoročně na školním dvoře. Bohužel nám nepřálo počasí a my jsme museli improvizovat. Rozloučení se tedy konalo ve školní jídelně, jen za přítomnosti našich prvňáčků a žáků druhého stupně. I tak byla jídelna plná. Rozloučit se s našimi deváťáky a popřát jim hodně úspěchů v dalším životě přišel i pan Ing. Roman Vašina, místostarosta MČ Brno-Židenice. 

Všichni přejeme našim deváťákům mnoho úspěchů v dalším studiu a mnoho splněných přání v dalším životě. Pokračování

25Čvn/20

Spolupráce s International School of Brno

Komunikovat poprvé s rodilým mluvčím v cizím jazyku – to je velká výzva pro každého, kdo se někdy snažil naučit se cizí jazyk. Žáci druhého stupně jsou na rodilé mluvčí zvyklí. Každoročně totiž mají možnost absolvovat intenzivní kurz angličtiny s rodilým mluvčím přímo ve škole v rámci vyučování. Na letošní červen jsme podobnou výuku plánovali i pro žáky 5. tříd. Bohužel nebyla realizována kvůli všem známé situaci a omezení.

Proto jsme nadšeně přivítali možnost ukázkové hodiny angličtiny s rodilým mluvčím. Brian Tynan je Američan a působí v International School of Brno na ul.Čejkovická. Pro páťáky si připravil jazykové aktivity a hry na školním dvoře. Žáci se nejenom s Brianem seznámili, ale také si formou hry zopakovali tvorbu přítomného času průběhového. Pro mnohé z nich to byla vůbec první příležitost komunikovat s rodilým Američanem. Pokračování