All posts by Martina Zavřelová

17Zář/19

Vesmírná mise v 3.A

Dne 17.září 2019 si naši žáci z 3.A vyzkoušeli integrovanou tematickou výuku na téma VESMÍRNÁ MISE. Celý školní rok nás totiž bude doprovázet téma Vesmír. Postavili jsme si rakety, naučili se názvy planet a zjistili bližší informace o naší Sluneční soustavě. Jsme rádi, že celý den ve třídě panovala skvělá nálada.

J. Kopišťová a B. Kozlová Pokračování

16Zář/19

Dopravní výchova 5.A a 5.B

Dne 12. 9. 2019 navštívily naše třídy 5.A a 5.B, tak jako každý rok, dopravní hřiště ZŠ Pastviny v Brně. Vyšlo krásné počasí, žáci se vyřádili na elektrických autíčkách, zopakovali si pravidla silničního provozu na kole a získali drobné odměny za šikovnost. Nakonec si vše zopakovali na PC programu v počítačové učebně školy. Pokračování

02Zář/19

Ředitelské volno 20. 9. 2019

Oznamuji Vám, že v souladu s § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,  vyhlašuji z provozních a organizačních důvodů pro základní školu a školní družinu na pátek 20. 9. 2019 volný den, tzv. ředitelské volno.

V provozu nebude ani školní jídelna, žáci mají automaticky odhlášený oběd.

Mgr. Martina Zavřelová
ředitelka školy

27Srp/19

Organizace prvního školního týdne

Školní rok 2019/2020 začne v pondělí 2. 9. v 8.00 hod na školním dvoře. Vstup bude probíhat bránou do dvora, která se nachází mezi budovami Kamenačky 2 a Kamenačky 4. Srdečně zveme všechny žáky, rodiče, prarodiče i návštěvníky.  Zde slavnostně přivítáme naše prvňáčky a začne tak spolupráce 1. a 9. tříd. Pak se žáci rozejdou s třídními učiteli do učeben, kde si popovídají o prázdninách a obdrží základní informace k novému školnímu roku. Tento den se žáci nepřezouvají. Předpokládaný konec výuky je mezi 9.30 a 9.40 hod. Provoz školní družiny začne v 9.40 hod.. Upozorňujeme, že v pondělí 2. 9. není ranní družina.

Obědy budou v prvním dnu vydávány od 10.30 do 11.30 ve školní jídelně. Pokračování

22Srp/19

Upozornění – Bakaláři

Vážení rodiče,
během prázdnin došlo k přeinstalaci Bakalářů na nový server. S touto novou instalací došlo ke změně URL adresy pro přihlášení. Nová adresa je:

https://bakalari.zskamenacky.cz/bakaweb/next/login.aspx

Vaše přihlašovací údaje se nezměnily.

Aby fungovala aplikace v mobilním telefonu, je nutné se z aplikace odhlásit a znovu vyhledat naši školu v seznamu škol. Po vyhledání si uložte novou URL adresu a znovu se přihlašte. Návod můžete shlédnout zde.

 

16Srp/19

Informace k placení obědů ve školním roce 2019/2020

Obědy se platí převodem z účtu do 15. dne předchozího měsíce (v září zaplatíte už na říjen). Při placení z účtu je nutné použít správný variabilní symbol, který je dítěti za tímto účelem přidělen. Variabilní symbol je platný po celou dobu školní docházky.

Obědy se platí na účet školy 19 – 5186500267/0100. Je důležité vyplnit správně variabilní symbol, aby se platba přiřadila; do zprávy pro příjemce napsat jméno žáka a třídu.

Doporučená částka trvalého příkazu (jsou již odpočítány prázdniny i státní svátky):

  1. stupeň          550 Kč
  2. stupeň          600 Kč
  3. stupeň          660 Kč

Pokračování

28Čvn/19

Rozloučení se se školním rokem – Velká vodní bitva

Loni nám to nevyšlo, ale za to letos jsme si vodní taškařici na vyhřátém školním dvoře užili.

Poučeni z předcházejících let nachystali učitelé dětem skvělou zábavu v prostorách vnitřního umělého hřiště. Základem úspěchu byly dostatečná zásoba vody v barelech, velké množství vodních pum a perfektně vypnutá a smáčená klouzačka. Obsluha hadice fungovala profesionálně a celou domu bez ustání doplňovala střelivo a kropila skluzavku. Den byl slunečný, děti natěšené a dobře vyzbrojené a učitelé v plné polní. A pak to vypuklo …

Pokračování

18Čvn/19

Organizace posledního týdne školního roku 2018/2019

Od pondělí 24. 6. jsou třídní učitelé ve svých třídách, nulté hodiny a odpolední výuka odpadá.

První stupeň (1. – 5. třída) výuka od 8.00 – 11.40 hod, navazuje školní družina.

Druhý stupeň (6. – 9. třída) výuka od 8.55 – 12.35 hod.

V případě předem naplánované akce třídy výuka dle instrukcí třídních učitelů.

V úterý 25. 6. od 10.00 hod se koná rozloučení deváťáků v Dělnickém domě. Všichni jste srdečně zváni.

V pátek 28. 6. v první vyučovací hodině slavnostní rozdávání vysvědčení, na které navazuje od 8.45 do 9.00 hod slavnostní ukončení školního roku na školním dvoře. Obědy budou vydávány od 10.30 do 11.30 hod. Pokud si chcete odhlásit obědy na 26. 6. – 28. 6. učiňte tak nejpozději 25. 6.  do 12.00 hodin. Poté již nebude odhlášení možné.

Více informací podají třídní učitelé.