All posts by Martina Zavřelová

02Čvn/21

Mezinárodní úspěch sedmáků

Tak jako loni, i letos se žáci naší školy zapojili do mezinárodní olympiády v anglickém jazyce  International English Language Contest 2021. Specifická situace letošního školního roku si vyžádala zvláštní opatření a soutěž se konala online v reálném čase. Kromě naší školy se do ní zapojily školy z rumunského Sibiu, ukrajinského Umanu a polského Hnězdna. Ještě během distanční výuky proběhla zkouška spojení a 20. května se vybraní žáci 7.A a 7.B posadili za školní počítače a změřili si síly s vrstevníky. V konkurenci 84 žáků si nejlíp vedl Petr Olah ze 7.B, který skočil na skvělém třetím místě. V první dvacítce se ještě umístila Viktorie Vrbová (7.A), Alena Beheni (7.A) a Jakub Hlaváček (7.A). Pokračování

02Čvn/21

Výsledky voleb do školské rady

V úterý 1. 6. 2021 proběhly volby do školské rady za zákonné zástupce našich žáků a za pedagogické pracovníky naší školy. 

Do školské rady byli zvoleni:

  • za zákonné zástupce žáků: 

Mgr. Martin SEHNAL           (87 hlasů)

Mgr. Sylvie ZAVADILOVÁ   (81 hlasů)

Mgr. Magda SAMKOVÁ       (78 hlasů) Pokračování

27Kvě/21

SLAVÍME DEN DĚTÍ – Veselé dopoledne 1. června

Letos nás karanténa v průběhu roku připravila o všechny školní radovánky. A tak se opravdu moc těšíme na 1. června, kdy se na pár hodin změníme z žáků na obyvatele džungle. Paní vychovatelky s deváťáky pro nás na ten den připravily zábavné dopoledne na školním hřišti. Společně s Mauglím projdeme zkouškami dalších hrdinů z Knihy džunglí. Proto je nutné, se pořádně připravit. Nesmíme zapomenout dobré sportovní oblečení a obuv. Pokračování

11Kvě/21

Výtvarná výchova 5. B  v době lockdownu

Na distanční výuce zůstali žáci od ledna déle než 3 měsíce. Distančně se učily především hlavní předměty, ale i výchovy měly určitý přínos. Když vláda uzavřela úplně všechno a zakázala lidem cestovat mimo okresy, zůstala spousta rodin doma. Děti už vysedávání u počítače přestalo bavit a dobrý námět do výtvarné výchovy byl pro ně velkou výzvou. Každý týden se těšily, až jim pošlu další zajímavý námět a postup, jak mají pracovat. Kreslili jsme předměty, které máme doma, ilustrace k ukázce v Čítance Mach a Šebestová v době ledové, zkoušeli jsme malbu tropických zvířat , koláže,… Pokračování

07Kvě/21

Výsledky přijímacího řízení 2021/2022

Vážení rodiče,

seznam přijatých žáků do prvních tříd ve školní roce 2021/2022 najdete zde: Seznam přijatých žáků dle ID žádosti. Uveřejňujeme pouze ID čísla, která Vašim dětem přidělil zapisovací systém OŠMT MMB. 

Rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce a rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky si můžete vyzvednout na sekretariátu školy v pracovních dnech od  7.00 hod. do 14.00 hod.

Termín schůzky rodičů přijatých prvňáčků vám bude zaslán mailem. 

05Kvě/21

Organizace výuky od 10. 5. 2021

Od 10. 5. zahajují rotační výuku i žáci 2. stupně (střídání presenční a distanční výuky po týdnech). Pro žáky 1. stupně se na organizaci výuky nic nemění.

Rotační výuka:
V týdnu od 10. 5. budou mít presenční výuku třídy: 2.A; 2.B; 3.A; 5.A; 5.B; 6.A; 6.B a 9.A
V týdnu od 17. 5. budou mít presenční výuku třídy: 1.A; 1.B; 3.B; 4.A; 4.B; 7.A; 7.B a 8.A
Pokračování

01Kvě/21

Vyhlášení odložených voleb do školské rady

Ředitelka Masarykovy základní školy, Brno, Kamenačky 3591/4 v souladu s §167 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a v souladu s volebním řádem pro volby členů školských rad vydaným zřizovatelem, vyhlašuje odložené řádné volby do školské rady za zákonné zástupce žáků a za pedagogické pracovníky.

Volby se budou konat v době třídních schůzek dne   
1. 6. 2021   v přízemí MZŠ Kamenačky 4 v době od 16:30 do 18:00 hod.

Ředitelka školy vyzývá zákonné zástupce žáků, aby odevzdali návrhy na kandidáty z řad zákonných zástupců žáků. Zákonný zástupce může za kandidáta navrhnout i sám sebe. Podání návrhů kandidátů za zákonné zástupce je možné e-mailem nebo osobně do 25. 5. 2021 do 12.00 hod v kanceláři školy. Navržený kandidát musí se svou kandidaturou souhlasit.

Pokračování