All posts by Martina Zavřelová

16Dub/19

Pythagoriáda 2018/2019 – školní kolo

Dne 8. dubna se na naší škole konalo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Vybraní žáci 5. až 8. ročníku měli 60 minut na vyřešení 15 netradičních matematických úloh. Nejlepší z nich postoupí do okresního kola, které se bude konat na konci května.

Děkujeme všem za účast a blahopřejeme k dosaženým výsledkům.

Nejlepší řešitelé jednotlivých kategorií jsou: Pokračování

01Dub/19

Projektunterricht 8.A

V hodinách německého jazyka v rámci projektové výuky žáci osmého ročníku zpracovali projekt na téma Škola. Osmáci se učí němčinu teprve prvním rokem a při zpracování projektu využili všechny dosud získané znalosti z probraného tématu škola. Žáci pracovali ve dvojicích, popisovali rozvrh hodin, ptali se v rozhovorech na jednotlivé předměty ve škole, popisovali školní potřeby atd. Práce žáků si můžete prohlédnout na přiložených fotografiích.  Pokračování

29Bře/19

Matematický  klokan na Kamenačkách

22. března jsme psali, tak jako mnoho škol ve světě, matematickou soutěž. Účastní se jí žáci už od 2. tříd. Druhé a třetí třídy soutěží v kategorii Cvrček, čtvrté a páté v kategorii Klokánek, šesté a sedmé v kategorii Benjamin a osmé s devátou třídou v kategorii Kadet.
Celkem psalo 165 žáků.
Mezi nejlepší patřila vítězka kategorie Klokánek Veronika Vaňáčková, která jediná získala plný počet bodů  a to 120.
V kategorii Kadet zvítězil Jirka Janásek s 77 body, v kategorii Benjamin Lukáš Mudra s 80 body a v kategorii Cvrček Nikola Preclíková s 74 body (zde je to z 90 bodů).
Všem zúčastněným děkuji, gratuluji vítězům a těším se na příští soutěž. Pokračování

28Bře/19

Vídeň

Dne 20. 3. 2019 jsme se všichni natěšení sešli v 7.45 hodin před školou s batůžky na zádech a s plnými peněženkami. Nasedli jsme do autobusu, kde už byli všichni účastníci zájezdu z 6., 8. a 9. tříd. Absolvovali jsme zhruba dvouhodinovou cestu s kratší přestávkou, než jsme dojeli do Vídně.
Cestou s námi jel i pan průvodce, který nás průběžně seznamoval s rakouskou kulturou.
Naše první zastávka byl Schönbrunn, kde jsme navštívili pouze muzeum kočárů a následně jsme zavítali i do krásných zahrad. Pokračování

10Bře/19

Gala Day a Gala Večer

V pátek 8. 3. uspořádal žákovský parlament Žapka (Žákovský parlament Kamenačky) historicky první Gala Day. V tento den se žáci naší školy svátečně oblékli. Chlapci přišli v košilích a kravatách, někteří i v oblecích, které jim velmi slušely. Slečny přišly v šatech či sukních. Ve svátečním oblečení byli i všichni pedagogové. Gala Večera se zúčastnili hlavně žáci 4. až 9. tříd. Přišli se na nás podívat i naši bývalí žáci. Kromě moderních písniček zněly i polky, valčíky, waltzy. Bylo zajímavé pozorovat, jak se tyto tance žáci vzájemně učí. Tancovalo se bez ohledu na věk a pohlaví.  Deváťáci naučili všechny společný tanec. Součástí byl i fotokoutek, kde vzniklo mnoho krásných fotografií. Všem se Gala Večer moc líbil a už se těšíme na další podobnou akci. Pokračování

05Bře/19

Zápis do 1. tříd školního roku 2019/2020

Upozorňujeme rodiče budoucích prvňáčků na spuštění rezervačního systému OŠMT MMB na těchto webových stránkách: https://zapisdozs.brno.cz/.

Rezervační systém slouží k vydání žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Zároveň si můžete rezervovat datum a čas zápisu na naší škole a tím se vyhnout dlouhému čekání na zápis. Do systému OŠMT MMB musí být přihlášeno každé dítě jdoucí  ve městě Brně k zápisu. Buď ho tam přihlásíte přes internet vy, rodiče, nebo dítě při zápisu přihlásí s vaší pomocí naše škola.

Termíny zápisu do prvních tříd:

  • pátek 12. dubna 2019 od 14 do 18 hod
  • sobota 13. dubna 2019 od 9 do 12 hod

Naše škola může otevřít 3 první třídy.

Více informací k zápisu naleznete zde.

04Bře/19

Masopustní tancovačka v tělocvičně

1.března 2019 se na naší škole uskutečnil druhý ročník Masopustní tancovačky. Už od rána se výuka nesla ve znamení MASOPUSTU. V první části vyučování žáci vypracovávali úkoly, které se týkaly slavnosti. Připomněli si, co je to Masopust, jak se slaví a připravili si masky. Ve druhé a třetí vyučovací hodině jsme se všichni sešli v tělocvičně, kde proběhl rej masek, tancování a vyhlášení nejlepších maškar.

Maškary slavily úspěch a už teď se těšíme, až se za rok v maskách sejdeme.

Pokračování