Vážení rodiče, 

i v letošním školním roce připravujeme, pokud nám to současná situace dovolí, zorganizovat nějaké zajímavé výlety, výstavy či akce. 

Systém přihlašování dětí na akce školní družiny – nabídka připravované akce bude vždy vyvěšena na webových stránkách školy (v sekci akce školní družiny) a dále pak ve vestibulu školní družiny (skleněné dveře u družiny). V případě Vašeho zájmu o nabízenou akci můžete své dítě přihlásit u vedoucí školní družiny, kde rovněž uhradíte částku za připravovanou akci. Akce se zúčastní děti, kteří se včas přihlásí. Počet míst je vždy omezen. 

Přihláška na akci zde: PŘIHLÁŠKA NA AKCI ŠKOLNÍ DRUŽINY